Tri dni s fyzikou

Dňa 14. februára 2020 sa uskutočnil už 14. ročník Fyziklání, medzinárodnej fyzikálnej súťaže pre tímy stredoškolákov, ktorá sa teší čoraz väčšiemu záujmu domácich i zahraničných študentov.

Tohto roku sa súťaže zúčastnilo rekordných 201 tímov, celkovo 974 súťažiacich zo šiestich európskych krajín – Česka, Slovenska, Ruska, Poľska, Španielska a Srbska. Počas troch hodín sa potrápili nad úlohami rôznorodými tematicky, ale aj náročnosťou. Súťaž sa už tradične konala v Prahe, pričom záštitu nad súťažou prevzal primátor českého hlavného mesta.
Fyziklání organizuje skupina vysokoškolských študentov FYKOS (Fyzikálny korešpondenčný seminár), zastrešená Matematicko-fyzikálnou fakultou Karlovej univerzity v Prahe (MFF UK).

Úspešné slovenské tímy

Súťaž celkom suverénne vyhral český tím z Gymnázia kapitána Jaroše v Brne. Veľmi úspešné boli aj viaceré slovenské tímy, pričom v prvej desiatke celkového poradia ich bolo hneď päť.
Boli to tímy z Gymnázia Poštová v Košiciach (3. miesto), z Gymnázia Grösslingová v Bratislave (5. a 9. miesto), zo Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia v Bratislave (7. miesto) a z Gymnázií Jura Hronca v Bratislave a Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici (10. miesto).
Rekordnú účasť sme zaznamenali aj na víkendovom programe po Fyziklání, od 14. do 16. februára 2020, ktorý sa oficiálne začal formálnou recepciou v historickej rezidencii primátora hlavného mesta. V nasledujúcich dvoch dňoch sa súťažiaci aj ich pedagogický sprievod zúčastnili série prednášok profesorov z MFF UK s populárnymi fyzikálnymi témami, návštevy Štefánikovej hvezdárne na pražskom Petříne alebo exkurzie do špecializovaných laboratórií na fakulte.

Ukážková úloha

Pre zaujímavosť pridávame ukážkovú úlohu aj s riešením, ktorá bola pre súťažiacich jednou z najťažších a nevyriešili ju okrem výnimky iné tímy.

Poďakovanie a pozvánka

Na záver by som chcel v mene celého organizačného tímu poďakovať všetkým zúčastneným za ich záujem súťažiť v silnej konkurencii domácich aj zahraničných účastníkov. Veríme, že sa im súťaž aj sprievodný víkendový program páčili a odniesli si domov nové vedomosti, zážitky a dobrú náladu.
Tešíme sa, že povedomie o súťaži Fyziklání medzi študentmi zapálenými pre fyziku stále rastie. Dúfame, že Fyziklání 2021 bude najmenej také dobré ako tohtoročné a že sa bude tešiť minimálne rovnakej obľube.
Viac informácií o uplynulom Fyziklání nájdete na stránke www.fyziklani.cz, na ktorej si môžete pozrieť aj všetky úlohy spolu s riešeniami.

Text a foto Marcel Vasiľák, organizátor FYKOS-u

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 5/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre