Tri súťaže pre mladých

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlásilo tento rok tri súťaže, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT) 2022.

Cieľom výtvarnej a fotografickej súťaže na tému Vynálezy bez dátumu spotreby je znázorniť vynálezy, ktoré boli vytvorené v minulosti, uplatňujú sa v súčasnosti a pravdepodobne sa budú používať aj v budúcnosti.
Do výtvarnej súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných škôl, osemročných gymnázií či základných umeleckých škôl vo veku od 9 do 16 rokov. Využiť môžu rôznorodé výtvarné techniky, akými sú maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina či litografia.
Do fotografickej súťaže sa môžu zapojiť študenti stredných škôl, vysokých škôl alebo doktorandi.
Nová videosúťaž na tému Toto musím vyskúšať doma! je určená študentom stredných škôl, vysokých škôl alebo doktorandom. V rámci nej môžu študenti a doktorandi overiť prostredníctvom vlastných vytvorených videí jav alebo pokus, ktorý videli vo filme, seriáli, online či videohre.
Súťaže sa konajú v rámci TVT 2022, ktorého hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR. Partnermi TVT 2022 sú Slovenské elektrárne a EPSON. Mediálnymi partnermi sú VEDANADOSAH.skčasopis QuarkNextech a Zážitkové centrum vedy Aurelium.
Svoje súťažné práce môžete prihlasovať do 3. októbra 2022. Podrobnejšie informácie o jednotlivých súťažiach nájdete v sekcii Podujatia organizátorov na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk.

Text a foto NCP VaT pri CVTI SR