Tvary lokálu názvov obcí typu Svätý Peter, Veľký Ďur a Michal na Ostrove

Na Slovensku je viacero obcí, v ktorých názve sa vyskytujú krstné mená mužského rodu, ako sú Svätý Anton, Turčiansky Ďur, Veľký Ďur, Liptovský Ján, Jur nad Hronom, Svätý Jur, Michal na Ostrove, Michal nad Žitavou, Liptovský Michal, Liptovský Peter, Plavecký Peter, Svätý Peter, Turčiansky Peter; Hronský Beňadik; Borský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Plavecký Mikuláš, Liptovský Ondrej. Niektorým používateľom jazyka robí problémy náležité utvorenie tvaru lokálu niektorých z týchto názvov, o čom sa môžeme presvedčiť na internete. Stretáme sa totiž s výpoveďami, v ktorých ich autori v lokáli krstných mien používajú tvary so životnou príponou -ovi, napr. Všetky bankomaty v Michalovi na Ostrove… – farár v Michalovi nad Žitavou… – V Liptovskom Michalovi ubytujú domáci v každom dome… – Obecný úrad vo Svätom Petrovi reagoval až po záplavách… – 3. etapa obnovy kaštieľa v Turčianskom Petrovi… – v Liptovskom Ondrejovi. Takéto tvorenie lokálu krstného mena v názvoch obcí je však nesprávne. V spisovnej slovenčine totiž platí pravidlo, že krstné mená mužského rodu v názvoch obcí sa skloňujú podľa neživotných vzorov dub alebo stroj, a to v závislosti od ich zakončenia. Mená zakončené na mäkkú spoluhlásku, ako sú Mikuláš a Ondrej, majú v lokáli pádovú príponu -i, v Liptovskom Mikuláši, v Liptovskom Ondreji. Mená zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku sa skloňujú podľa vzoru dub a v lokáli majú pádovú príponu -e. Výnimkou je meno Beňadik v názve Hronský Beňadik, ktoré je zakončené na spoluhlásku k, po ktorej nemôže nasledovať pádová prípona -e, ale iba pádová prípona -u, preto je v Hronskom Beňadiku. V ostatných názvoch je v krstnom mene pádová prípona -e,vo Svätom Antone, v Turčianskom Ďure, vo Veľkom Ďure, v Liptovskom Jáne, v Jure nad Hronom, vo Svätom Jure, v Michale na Ostrove, v Michale nad Žitavou, v Liptovskom Michale, v Liptovskom Petre, v Plaveckom Petre, vo Svätom Petre, v Turčianskom Petre, čo si možno overiť aj v Pravidlách slovenského pravopisu.
V jazykovej praxi sa často stretáme s tým, že autori textov namiesto náležitej pádovej prípony -ev tvare lokálu krstného mena v názve obce použijú pádovú príponu -i, napr. V Turčianskom Ďuri sú voľby richtára platné. – Zaujímavá chalupa vo Veľkom Ďuri. – Pozrite si najlepšie domy na predaj v Juri nad Hronom. – Dom sa nachádza v tichej lokalite vo Svätom Juri. – Najvýznamnejšími stavbami boli nájomné bytové domy v Michali na Ostrove. – V Michali nad Žitavou sa 8. marca narodil akademický maliar Ján Halás. – Apartmánové ubytovanie v rodinnom dome v Liptovskom Michali. – Chaty a chalupy na predaj v Liptovskom Petri. – Na pomníku v Plaveckom Petri je pamätná tabuľa… – Ponúkame na predaj prízemný rodinný dom vo Svätom Petri… – Necpaly spadajú do rímsko-katolíckej farnosti v Turčianskom Petri. Ako sme však naznačili, správne sú iba tvary s pádovou príponou -e, v Turčianskom Ďure, vo Veľkom Ďure, v Jure nad Hronom, vo Svätom Jure, v Michale na Ostrove, v Michale nad Žitavou, v Liptovskom Michale, v Liptovskom Petre, v Plaveckom Petre, vo Svätom Petre, v Turčianskom Petre. 

PaedDr. Matej Považaj, CSc.