Týždeň vedy a techniky opäť naživo

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022, s výstižným mottom Zážitkami k vede, budete môcť po uplynulých dvoch rokoch pandémie zažiť opäť naživo. Devätnásty ročník podujatia sa začína druhý novembrový týždeň. Pripravených je viac ako 200 sprievodných podujatí pre všetkých nadšencov vedy v rámci celého Slovenska.

Chcete nahliadnuť do tajomstiev mikrosveta? Máte strach z výšok a chcete sa zbaviť rôznych tráum či fóbií? Zaujíma vás, ako to bude s elektromobilitou na Slovensku? Chcete vedieť, ako nás naša myseľ klame a čo s tým? Alebo sa chcete vybrať na potulky s archeológiou?

Ak vás zaujímajú veda a technické objavy a chcete sa nielen veľa dozvedieť, ale aj porozumieť svetu okolo nás, zúčastnite sa na podujatiach v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT) 2022, ktorého devätnásty ročník sa začne v pondelok 7. novembra a potrvá do 13. novembra 2022. Celkovo prinesie desiatky prednášok, festivalov, workshopov, súťaží, podcastov, besied či výstav, ako aj rôzne ďalšie podujatia.

TVT 2022 sa koná v mestách po celom Slovensku. Po dvoch rokoch vynútenej prestávky, počas ktorých sa podujatie konalo prevažne online, tak budete môcť zažiť naživo rôzne vedecké aktivity. Všetky aktuálne informácie nájdete aj prostredníctvom udalosti na Facebooku s názvom Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022.

Cieľom TVT je zlepšiť vnímanie vedy a techniky, ich významu a spopularizovať ich v rámci celej spoločnosti. Podujatia realizované v rámci TVT sú určené žiakom základných a stredných škôl, ktorých zapojenie sa do jednotlivých aktivít umožňuje vzbudiť ich záujem o štúdium vedeckých a technických disciplín. V programe TVT budú podujatia nielen pre širokú, ale aj odbornú verejnosť, ktorá tak opäť dostane možnosť prezentovať svoje aktivity a výsledky svojej činnosti. Mnohé ústavy SAV, fakulty univerzít či rôzne výskumné inštitúcie na Slovensku organizujú pre verejnosť v rámci tohto týždňa aj dni otvorených dverí. Vedu si budú môcť záujemcovia vychutnať aj na sociálnych sieťach, kde si môžu vypočuť podcasty na rôzne témy a zapojiť sa do viacerých súťaží.

Centrum vedecko-technických informácií SR ako jeden z hlavných organizátorov TVT 2022 privíta na svojich podujatiach návštevníkov nielen vo svojich priestoroch na Lamačskej ceste 8/A, ale aj v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave, kde bude pre tých najmenších pripravený VeDETSKÝ deň. Okrem toho ponúkne aj viacero iných sprievodných aktivít. Všetky sprievodné akcie tohtoročného TVT nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Podujatia TVT. Filtrovať ich môžete podľa kraja, mesta, typu podujatia, dátumu či cieľovej skupiny.

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v rámci CVTI SR pripravilo aj tento rok viacero podujatí pre žiakov, študentov, ale aj širokú a odbornú verejnosť. Podujatia, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje CVTI SR, nájdete na odkaze portálu Veda na dosah. Počas tohtoročného TVT 2022 môžete navštíviť viac ako 200 podujatí v rámci celého Slovenska. Výber niektorých z nich nájdete tu.

Hlavnými organizátormi podujatia sú MŠVVaŠ SRCVTI SR. Spoluorganizátorom podujatia je AMAVET. Partnermi sú Slovenské elektrárneEPSON. Mediálnymi partnermi sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, Zážitkové centrum vedy Aurelium a NEXTECH.

Text a foto NCP VaT