Umrela päťka, nech žije desiatka

Od 1. januára 2020 sa začal na slovenských čerpacích staniciach predávať benzín s označením E10. Stalo sa tak v dôsledku smernice Rady EÚ o ochrane životného prostredia, ktorá zaväzuje jednotlivé štáty únie znížiť v doprave podiel oxidu uhličitého v palivách. O toľko diskutovanej téme sme sa porozprávali s Ing. Radoslavom Jonášom zo Združenia pre výrobu a využitie biopalív.

Čo sú biopalivá, o ktorých sa aktuálne hovorí?

Biopalivá sú obnoviteľné a alternatívne zdroje energie k fosílnym palivám a používajú sa v doprave. V presne stanovenom pomere sa primiešavajú do fosílnych palív a takto ich postupne nahrádzajú. Vyrábajú sa z rôznych poľnohospodárskych surovín, ako aj z odpadu, akým je napríklad použitý kuchynský olej. Biopalivá znižujú emisie skleníkových plynov a aj toxických a zdraviu škodlivých látok, prispievajú k energetickej, ale aj potravinovej sebestačnosti štátov. Navyše, v prostredí EÚ výroba biopalív zamestnáva viac ako 200-tisíc ľudí v pridružených odvetviach – ide najmä o poľnohospodárov, logistiku, výskum a podobne.

Foto ZVVB

Ako sa vyrábajú biopalivá?

Bioetanol bol jedným z prvých palív, ktoré sa využívalo v automobilových motoroch vôbec. Je to vysokooktánové palivo vznikajúce alkoholovým kvasením z biomasy, obvykle z rastlín obsahujúcich väčšie množstvo škrobu (kukurica, obilie, zemiaky) a sacharidov (cukrová trstina alebo cukrová repa). Vo väčšine prípadov sa bioetanol vyrába z poľnohospodárskych produktov vypestovaných na území danej krajiny, a tak jeho produkcia znižuje závislosť celkovej ekonomiky štátu od dovozu palív zo zahraničia. Na výrobu bioetanolu na Slovensku slúži ako základná surovina kukurica, ktorej sa ročne spotrebuje približne 390-tisíc ton.

Prečo sa zvyšuje podiel používania biopalív?

Treba si uvedomiť, že doprava je zodpovedná za asi 25 % z celkových emisií skleníkových plynov a je to jediný sektor, kde tieto emisie rastú. Biopalivá sú teda efektívnym nástrojom, ktorý je v súčasnosti k dispozícii na zníženie týchto emisií, ale aj na zabezpečenie povinného podielu obnoviteľnej energie. Tento podiel k roku 2020 predstavuje 10 % a súbežne s ním aj zníženie emisií skleníkových plynov z fosílnych palív o 6 % do roku 2020. Záväzné ciele v tejto oblasti si stanovili nielen štáty EÚ, ale aj mnohé štáty sveta, ktoré chcú participovať na okamžitom riešení problémov súvisiacich s klimatickou zmenou. Ak majú štáty záujem o zníženie fosílnej energie, musia zvyšovať svoje úsilie v podiele obnoviteľnej energie a vyvíjať jej rôzne alternatívy. Pre dopravu ich zatiaľ veľa nie je.

Ing. Radoslav Jonáš absolvoval Technickú univerzitu vo Zvolene a Inštitút medzinárodných vzťahov UK v Bratislave. V rokoch 1996 – 2002 a 2010 – 2012 pracoval na MŽP SR v odborných aj riadiacich pozíciách v oblasti legislatívy, odpadového hospodárstva a zmeny klímy. V rokoch 2003 – 2009 pôsobil vo švédskej organizácii Exportrådet zameranej na rozvoj medzinárodného obchodu švédskych spoločností v oblasti strednej a východnej Európy. V rokoch 2013 – 2018 pracoval na rôznych riadiacich pozíciách v cementárenskom a chemickom priemysle. V súčasnosti pôsobí ako expert v rámci Združenia pre výrobu a využitie biopalív.

Ako sa prišlo k benzínu E10?

Palivo E10 je už niekoľko rokov skúšobným palivom na testovanie všetkých nových benzínových áut a je plne v súlade s technickou normou STN EN 228 – bezolovnatý benzín. Bioetanol zabezpečuje až 70 % úsporu emisií skleníkových plynov v porovnaní s fosílnym ekvivalentom. Ku koncu roku 2022 bude prvé vyhodnotenie plnenia zmienených environmentálno-energetických cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť do konca tohto roku a ktoré potrebujeme splniť. Palivo E10 je najjednoduchší a najlacnejší spôsob, ako k splneniu cieľov prispieť tak, aby to motoristi pocítili čo najmenej a Slovensko sa vyhlo sankciám zo strany EÚ za ich neplnenie.

Aké sú výhody etanolu?

Doterajší benzín s označením E5 obsahoval 6 až 7 % biozložky, pričom táto biozložka je v benzíne vo forme čistého etanolu alebo vo forme éteru etyltercbutyléter, pri E10 sa tento podiel zvyšuje na 9 %. Treba si uvedomiť, že etanol v benzíne je vec nášho zdravia. Etanol v porovnaní s benzínom neprodukuje škodlivé emisie, najmä emisie NOx, čo sú oxidy dusíka, ako aj benzénu a prachových častíc.

Kde sa používa E10 v Európe a vo svete?

Benzín E10 sa doteraz používal v deviatich krajinách EÚ, napríklad vo Francúzsku, Nemecku, Fínsku, Rumunsku či Bulharsku. Podobne ako u nás sa od 1. januára 2020 začal používať aj v Litve a v Maďarsku, takže momentálne sa tankuje v dvanástich krajinách Európy, čo predstavuje viac ako 220 miliónov ľudí a asi 45 % všetkých obyvateľov Európy. Vo svete sa E10 používa v USA, Kanade, Indii, Číne, Brazílii, Argentíne, Austrálii, na Novom Zélande a v mnohých ďalších krajinách. Treba povedať, že všade je vidieť dlhodobý trend zvyšovania podielu biozložky na E15, E20, niekde až na E85, či v Brazílii dokonca na E100.

Veľkú diskusiu vyvolali informácie, že tento benzín E10 nie je vhodný pre staré autá.

Všetky autá na Slovensku vrátane tých starých v súčasnosti jazdia na benzín s biozložkou v objeme 6 až 7 %, pravda, ak netankujú prémiové palivo. Doteraz sa nepotvrdilo, že by sa kvôli tomu autá kazili. Na Slovensku je priemerný vek áut asi 13,5 roka, v Rumunsku a v Bulharsku, teda v krajinách, kde sa už tankuje E10, dokonca vyše 16 rokov a vozidlá fungujú bez výraznejších problémov.

Nikto však netvrdí, že ku kazeniu starších vozidiel by malo prísť okamžite.

Podľa štúdie Testy motorov s novými typmi biopalív a vývoj biopalivových noriem vypracovanej pre Európsky normalizačný úrad benzín E10 nemá nijaký negatívny vplyv na motor ani palivovú sústavu, je nekompatibilný iba s polyuretánovými tesneniami, ktoré sa používali v starých autách. Inými slovami, benzín E10 nemá nijaký negatívny vplyv na kovové časti palivovej nádrže a rúrky z nehrdzavejúcej ocele či palivové nádrže z hliníka, ani na plastové nádrže či palivové hadičky. Nepotvrdilo sa ani nijaké negatívum na súčiastky z prírodných alebo syntetických polymérnych materiálov čiže elastomérov, z ktorých sú napríklad palivové hadičky a tesnenia. Môžeme to však povedať aj jednoduchšie. Uvedená štúdia udáva, že 90 % áut vyrobených od roku 2003, teda maximálne 16-ročných, je kompatibilných s benzínom E10, pričom až 100 % vozidiel vyrobených od roku 2008, teda maximálne 11-ročných, je s týmto palivom kompatibilných. A pre zaujímavosť – väčšina áut vyrobených v EÚ od roku 2011, čiže maximálne 8-ročných, je dokonca kompatibilných s palivom E20.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 1/2020. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

Za rozhovor ďakuje redakcia Quarku
Foto Pixabay

Komentáre