V Centre vedecko-technických informácií SR sa zdieľali skúsenosti v oblasti podporných aktivít pre výskumné infraštruktúry v dunajskom regióne

V rámci medzinárodného projektu ResInfra@DR, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, ako jeden z medzinárodných projektov sa konalo fórum zamerané na výmenu know-how v oblasti podporných aktivít pre výskumné infraštruktúry v dunajskom regióne.

Medzinárodný projekt ResInfra@DR ponúkol v uplynulom roku podporu zainteresovaným výskumným infraštruktúram, a to v oblasti efektívneho riadenia počas ich pravidelnej prevádzky, ako aj počas prípravnej fázy ich vybudovania.

Prostredníctvom podujatia ResInfra@DR Know-how exchange forum partneri projektu zhrnuli zistenia z realizovaných pilotných projektových aktivít, ktorými boli vzájomné cezhraničné vzdelávacie návštevy vo výskumných infraštruktúrach. Za Slovensko sa pilotnej aktivity zúčastnil Univerzitný vedecký park Technicom, ako výskumná infraštruktúra Technickej univerzity v Košiciach,  v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Ako spomenula Anna Krivjanská, vedúca Odboru medzinárodnej spolupráce  CVTI SR, zámerom  fóra bolo podporiť nadnárodnú spoluprácu s cieľom vzájomnej podpory pre efektívne fungovanie výskumných infraštruktúr v dunajskej oblasti s účelom iniciovať potenciál podobných podporných akcií.

Na podujatí boli zastúpené jednak už existujúce infraštruktúry z dunajského regiónu, ako aj tie, ktoré sú ešte len vo fáze plánovania. Zúčastnené zainteresované výskumné organizácie a infraštruktúry sa zaoberali súčasnými výzvami a problémami, ktorým čelia. Prezentované a diskutované boli tiež navrhované odporúčania pre efektívne fungovanie výskumných infraštruktúr.

Závery fóra potvrdili veľký prínos podobných podporných akcií pre výskumné infraštruktúry a poskytli cenné vstupy do pripravovaného Spoločného akčného plánu pre výskumné infraštruktúry v dunajskom regióne.

Hlavné témy a prezentujúci
Felix Gajdusek, Centrum pre sociálne inovácie, Rakúsko – Predstavenie projektu ResInfra@DR a jeho hlavných výsledkov a výstupov.
doc. Anton Lavrin, Technická univerzita v Košiciach, Národný delegát pre výskumné infraštruktúry v H2020 – Stav a fungovanie výskumných infraštruktúr na Slovensku.
Dr. Jan Balon, Česká akadémia vied – ResInfra@DR pilotné aktivity: Prehľad podporných aktivít pre výskumné infraštruktúry.
doc. Alzbeta Marček Chorvátová, DrSc., Medzinárodné laserové centrum v Laserlab Europe – integrovaná iniciatíva európskych laserových výskumných infraštruktúr.
Petra Szűcs, ELI Attosecond Light Pulse Source (ELI-ALPS), Maďarsko – Väzby veľkých výskumných infraštruktúr ELI (Extreme Light Infrastructure) na regionálne hospodárstvo.
Dr. Mihai Radu, Dragos Seuleanu, Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), Rumunsko – Väzby veľkých výskumných infraštruktúr ELI (Extreme Light Infrastructure) na regionálne hospodárstvo.

Prezentácie hlavných zistení z implementovaných párových pilotných aktivít:

1. Ústav oceanológie, Bulharská akadémia vied vs. Univerzita v Rijeke, Fakulta stavebného inžinierstva (Chorvátsko) (Marko Hajdinjak, Mirela Čokešić).
2. Univerzita v Banjej Luke, Elektrotechnická fakulta (Bosna a Herzegovina) vs. Technická univerzita v Košiciach, UVP Technicom (Prof. Gordana Gardašević, Anna Krivjanská).
3. Ústav molekulárnej biológie, Bulharská akadémia vied vs. Národný výskumno-vývojový ústav potravinových biozdrojov (v rámci výskumnej infraštruktúry METROFOOD), Rumunsko (Kalin MutavchievLuiza Pascal).

Ex-ante podpora plánovaným výskumným infraštruktúram v dunajskom regióne

Prof. Ana Cornelia Badea, Technická univerzita stavebného inžinierstva v Bukurešti – Väzby Univerzity v Maribore na regionálne hospodárstvo.
Dr. Doris Gangl, Univerzita prírodných zdrojov a živých vied (BOKU), Viedeň – Založenie a monitorovací systém hydrologického laboratória.
Prof. Mihail Todiras, Moldavská štátna lekárska a farmaceutická univerzita, laboratórium genetiky – strategická podpora pre plán výskumných infraštruktúr.
Dr. Siniša Marčić, Ministerstvo pre vedecký a technologický rozvoj, vyššie vzdelávanie a informačnú spoločnosť, Bosna a Herzegovina, Republika Srpska – proces prípravy roadmapu výskumných infraštruktúr.

Fórum zahŕňalo interaktívne sekcie za účelom zberu vstupov a návrhov pre pripravovaný Spoločný akčný plán pre výskumné infraštruktúry v dunajskom regióne:

Reflexia na prezentované témy a aktivity.
Nevyhnutné prvky pre podporu, efektívne fungovanie a správne zakladanie výskumných infraštruktúr.
Návrhy na nové spôsoby spoločných nadnárodných  podporných aktivít, ktoré by boli vítané.
Otázky udržateľnosti výskumných infraštruktúr.
Dôležité súčasti Spoločného akčného plánu.

Ako Krivjanská uzatvára: „Poslaním projektu ResInfra@DR je zlepšiť rámcové podmienky pre výskumné infraštruktúry a inovácie v dunajskom makroregióne. Jedným z kľúčových cieľov projektu je prispieť k efektívnemu zakladaniu nových výskumných infraštruktúr a k modernizácii existujúcich prostredníctvom posilnenia budovania kapacít v oblasti politík a riadenia výskumných infraštruktúr.

ResInfra@DR Know-how exchange forum sa konalo v dňoch 22. – 23. mája 2019 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.