V Košiciach prepájajú umelú inteligenciu a vesmírny výskum

V dňoch 26. – 28. augusta 2019 prebieha SPACE::LAB summer school na tému “Machine learning and Space data”. Cieľom letnej školy je prepojenie najmodernejších IT technológií a vesmírneho výskumu. Organizátormi sú Oddelenie kozmickej fyziky, ÚEF SAV a IT spoločnosť GlobalLogic. Letná škola je podporovaná Európskou vesmírnou agentúrou (ESA).

RNDr. Šimon Mackovjak, PhD., hlavný koordinátor projektu SPACE::LAB, povedal: „Využitie umelej inteligencie je trend, ktorý je potrebné zachytiť aj vo vesmírnom výskume. Preto sme chceli prepojiť mladých ľudí z vedeckej a IT sféry a spoločne pracovať na téme, v ktorej majú tieto sféry dokonalý prienik. Letná škola je prvým krokom v tejto spolupráci.”

Medzi 20 účastníkov letnej školy patria mladí IT vývojári a vysokoškolskí študenti prírodných a technických smerov z celého Slovenska, ale aj zahraničia. Počas troch dní sa naučia základy techník strojového učenia a budú ich aplikovať na predpovedanie indexov kozmického počasia, alebo na automatickú klasifikáciu aktívnych oblastí na Slnku. Tieto témy vesmírneho výskumu sú veľmi aktuálne z dôvodu čoraz väčšej závislosti ľudí na satelitných technológiách, ktorých spoľahlivosť je bezprostredne ovplyvňovaná slnečnou aktivitou.

RNDr. Stanislav Hrivňák, PhD. a Ing. Ondrej Palkoci z IT spoločnosti GlobalLogic, ktorí sú lektormi na letnej škole, sa zhodli: ,,K dispozícii máme obrovské množstvo dát z vesmírnych misií a z pozemných observatórií. To je ideálny predpoklad na aplikáciu techník strojového učenia, ktoré bežne používame napríklad aj v medicínskych projektoch. Algoritmy sú rovnaké, rozdiel je iba v dátach.”

Doplňujúce informácie o projekte:
SPACE::LAB je priestor v Košiciach, kde sa môžu odborníci a nadšenci venovať vesmírnemu výskumu a kozmickému inžinierstvu. Medzi hlavné aktivity pre verejnosť patria okrem SPACE::LAB summer school pravidelné meetupy SPACE::TALK a súťaž SPACE::PROJECT. Slovensko ako spolupracujúci štát s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) má viacero možností, ako zapojiť mladých ľudí do tohto perspektívneho sektora. Viac ako 50-ročná tradícia košického kozmického programu takto inovatívne pokračuje preto, aby sa mohla ešte viac rozvinúť a zaujať nastupujúcu generáciu.
SPACE::LAB je podporovaný Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) prostredníctvom Plánu pre európske spolupracujúce štáty (PECS), ktorý je financovaný vládou SR. Okrem tohto projektu na Oddelení kozmickej fyziky (Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied) aktuálne riešia ďalšie dva projekty v rámci programu PECS. Ide o konštrukciu letového hardvéru pre ESA misiu JUICE a o vývoj siete na monitorovanie hornej atmosféry Zeme – AMON-net.

Všetky informácie o projekte sú dostupné na: www.space-lab.sk

Komentáre