V krajine lesov

Je známe, že Slovensko je lesnatá krajina. Podľa správy európskeho medzivládneho panelu Forest Europe z roku 2020 celková výmera lesov v Európe predstavuje 35 percent územia a každoročne narastá. Napriek častému zdaniu opaku rastie aj u nás – v súčasnosti lesy zaberajú až 41 percent nášho územia, pričom pred sto rokmi to bolo o desať percent menej.

Les bol na Slovensku historicky typickým prostredím a drevo bolo našou základnou surovinou. Z dreva sa stavalo, vyrábali sa predmety dennej potreby, nástroje aj umelecké artefakty, drevom sa kúrilo. Les poskytoval ľuďom obživu aj úkryt a lesníctvo znamenalo oveľa viac, ako len rúbanie stromov a zvážanie guľatiny. Presvedčiť vás o tom chce aj Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene.

Lesníctvo vo Zvolene

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene sa zameriava na dokumentáciu vývoja lesníctva a drevárstva na celom Slovensku a zároveň slúži aj ako vlastivedné múzeum zvolenského regiónu. Je pokračovateľom Lesníckeho múzea v Bratislave, ktoré bolo súčasťou Zemědělského múzea z roku 1927, a Mestského múzea vo Zvolene z roku 1942. V 90. rokoch získalo lesnícku a drevársku zbierku z Múzea vo Svätom Antone a od 1. januára 2008 je pričlenené k štátnemu podniku Lesy SR. V zbierkových fondoch múzea z oblastí lesníctva, drevárstva, mykológie, histórie, archeológie, numizmatiky a národopisu je viac ako 51 000 predmetov.
Archeologická zbierka múzea obsahuje prevažne nálezy z archeologických lokalít vo Zvolene a okolí: napríklad z Pustého hradu, Môťovského hrádku, Sliača, Bzovíka či Krupiny. Za najcennejšie z nich múzeum považuje bronzové depoty z 13. – 11. storočia pred n. l. alebo stredovekú keramiku zo Zvolena zo 14. – 15. storočia. V historickom fonde múzeum uchováva predmety patriace do umeleckej histórie, úžitkové predmety, sklo, textil aj zbrane. Múzeum ponúka aj numizmatickú zbierku s ukážkami starých mincí Európy aj Ameriky, rímske a byzantské mince, pražské groše z 15. storočia, ale aj mince a bankovky z Rakúsko-Uhorska či ČSR. Národopisná zbierka zahŕňa ľudový textil a odev, rôzne predmety dennej potreby, pracovné nástroje aj drevorezby z regiónu Zvolena. Lesnícky fond múzea opatruje okrem prírodovedných zbierok rôzne meračské náradie, ťažobné a iné lesnícke nástroje, modely lesných stavieb, ale napríklad aj zbierku starých lesníckych máp z 18. – 19. storočia.

Živé drevo

Profilové expozície múzea sídliaceho v historických meštianskych domoch zo 16. storočia sú nazvané Drevo vždy živé a Hlas lesa. Prvá z nich sa venuje tradičným drevárskym remeslám a technikám opracovania dreva, napríklad štiepaniu, dlabaniu, tesárstvu či stolárstvu. Približuje ich vývoj a prezentuje aj typické nástroje a výrobky remeselníkov. Expozícia Hlas lesa ponúka prehľad základných druhov živočíchov, rastlín, húb a hornín tvoriacich typický lesný ekosystém na Slovensku. Táto expozícia potom v druhej časti predstavuje vývoj lesného hospodárstva od začiatkov po súčasnosť.
K múzeu patrí aj expozícia lesníckeho skanzenu Čierny Balog – Vydrovská dolina. V skanzene možno vidieť napríklad rekonštrukciu kancelárie horára z prvej polovice 20. storočia s dobovým nábytkom, pracovnými pomôckami aj osobnými vecami horára. V expozícii Lesy Slovenska sa návštevníci môžu oboznámiť s drevinami, botanickými aj entomologickými ukážkami charakteristickými pre lesné porasty Slovenska. Časť nazvaná Lesy a život je venovaná komplikovanému vzťahu ľudskej civilizácie a prírody. Ku skanzenu patrí aj Lesná kaplnka, ktorá je kópiou Kaplnky Panny Márie ustavičnej pomoci z Hornej Bzovej, ktorú dal v roku 1910 pre lesných robotníkov postaviť gróf Zichy. Originál tejto kaplnky doteraz slúži svojmu účelu.

R, foto LESY SR š. p., archív LDM

Otváracie hodiny

Múzeum je momentálne zatvorené, záujemcovia si však môžu čiastočne prezrieť expozície a výstavy virtuálne prostredníctvom 360º panorám na adrese https://www.lesy.sk/lesy/pre-verejnost/lesnicke-drevarske-muzeum/360-panoramy/360/360.html alebo si priblížiť rôzne podujatia z nedávnej minulosti vo videogalérii na https://www.lesy.sk/lesy/pre-verejnost/lesnicke-drevarske-muzeum/videogaleria/.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 4/2020. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.