Veda hrou

Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského škola hrou, keď je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente.

Koncept centra vedy, ktorý v sebe spája školu, múzeum a zábavný park sa vyvinul v 70. rokoch v USA. Po celom svete je táto myšlienka pomerne známa, čo dokazuje bezmála 1 170 centier vedy a poznania po celom svete. Keďže aj Slovensko chce držať krok s modernými časmi a čo najefektívnejšie popularizovať vedu širokej verejnosti, CVTI SR prebralo túto myšlienku a zriadilo Zážitkové centrum vedy (ZCV) Aurelium.

Neprestať sa pýtať

Za názvom Aurelium je oveľa viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Je odvodený od krstného mena rodáka z Liptovského Mikuláša prof. Ing. Aurela Stodolu, ktorý bol významný slovenský fyzik, technik a zakladateľ teórie parných a plynových turbín. Udržiaval profesionálne a priateľské kontakty s mnohými poprednými vedcami, medzi nimi aj s Albertom Einsteinom, ktorého známy citát Dôležité je neprestať sa pýtať je mottom zážitkového centra. Hlavnou myšlienkou centra vedy je popularizovať vedu formou prístupnou širokej verejnosti tak, aby si každý z návštevníkov odniesol nové poznatky, zážitky a nové vedomosti.
Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Idea centra vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Preto sa centrum usiluje dať návštevníkom príležitosť všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec funguje. Všetko je do značnej miery v rukách návštevníka, ktorý sa môže doslova dotknúť vedy. Množstvo náučných, ale aj interaktívnych herných exponátov je výzvou pre diváka. Náš ideálny návštevník je zvedavý a premýšľa, prečo a ako veci fungujú, vysvetľuje riaditeľ zážitkového centra Martin Smeja. Študenti, žiaci, ale aj dospelí sa dostávajú do priamej interakcie s fyzikálnymi, optickými či matematickými zákonmi.
Žiaci základných a stredných škôl tvoria najväčšiu časť návštevníckej základne, preto pre nich v Aureliu pripravili vedomostné pracovné listy. Tie si môžu pedagógovia pred návštevou stiahnuť a prispôsobiť rozsahu vedomostí žiakov, čo môže efektívne doplniť ich výučbu. V hale návštevníkov sprevádzajú vyškolení lektori.

Environmentálna výchova

Ľudia sa vede často vyhýbajú a ich záujem o ňu klesá, pretože verejné povedomie zo zotrvačnosti vyčíta vede jej priveľkú komplikovanosť. Je preto kľúčové  motivovať najmä mladých ľudí na vedeckú kariéru a štúdium technických odborov a prírodných vied. ZCV Aurelium chce interaktívnou formou podnietiť záujem a presvedčiť najmä mládež, že aj veda môže byť zábavná a atraktívna.
V ZCV Aurelium koncom roku 2019 pribudla nová dočasná expozícia, ktorú ocenia najmä milovníci geológie, ale aj učitelia prírodovedy či geografie. Výstava Geopark Malé Karpaty prezentuje územie CHKO Malé Karpaty a jeho geovedné, ekologické, archeologické a historické hodnoty. Od výstavy si sľubujeme veľa, najmä kvôli jej environmentálnemu a edukačnému obsahu. Chceme najmä v mladom divákovi podnietiť hlbší vzťah k prírode, k jej poznaniu a v konečnom výsledku aj k ochrane životného prostredia, dodáva Martin Smeja.
Tematicky sa panelová výstava zameriava na skameneliny, kryštálové sústavy, minerály, horniny, podzemnú vodu alebo ťažbu nerastných surovín. Okrem infopanelov tu návštevník nájde aj autentické vzorky hornín a skamenelín. Iniciátorom Geoparku Malé Karpaty je nezisková organizácia Barbora, ktorá sa venuje rozvoju geoturistiky, ochrane životného prostredia, zachovaniu baníckej tradície a ochrane kultúrnych pamiatok.

R
Foto ZCVA
Viac informácií nájdete na www.aurelium.sk alebo www.facebook.com/centrumvedy/.