Vedec roka SR 2020

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) vyhlásili tento rok 24. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2020.


Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2020, zľava Imrich Barák, Marián Peciar, Boris Klempa, Katarína Kaľavská, Michal Cehlár

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo dňa 29. 6. 2021 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Pozvanie na slávnostné oceňovanie prijali riaditeľ Odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidentky SR pán Dušan Jaura, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Ľudovít Paulis, štatutári podujatia – prof. Ján Kyselovič z CVTI SR, prof. Pavol Šajgalík zo SAV a prof. Dušan Petráš zo ZSVTS. Na podujatí sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií.

Odovzdávanie cien v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v Bratislave

Som veľmi rád, že sa aj tento rok napriek nepredvídateľnej pandemickej situácii podarilo opätovne zorganizovať ocenenie Vedec roka. Nikdy pred tým nebolo tak evidentné, že veda je skutočne strategickým faktorom rozvoja modernej spoločnosti. Je na čase, aby sme si to všetci zapamätali a vážili si ľudí, ktorí ju aj tu na Slovensku robia na tej najvyššej úrovni, uviedol štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis.
Riaditeľ Odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidentky SR Dušan Jaura sprostredkoval zúčastneným príhovor prezidentky Zuzany Čaputovej. Prezidentka v ňom okrem iného upozornila na dôležitosť boja proti dezinformáciám: Ak je spoločnosť dezinformovaná, podstatne sa tým znižuje jej schopnosť primerane reagovať na reálne hrozby. Jeden príklad za všetky: hoci sa vedcom podarilo získať účinné a bezpečné vakcíny proti koronavírusu, blahodarný efekt je ohrozený, ak sa pozitívny názor na prospešnosť vakcinácie nestane vo verejnosti dostatočne väčšinový.

Za rok 2020 získali ocenenia v jednotlivých kategóriách tieto osobnosti:

V kategórii Vedec roka
RNDr. Imrich Barák, DrSc.
Ústav molekulárnej biológie, Slovenská akadémia vied
Za unikátne výsledky v oblasti fyziológie baktérií a objav vzniku bakteriálnych nanotrubíc ako prejav zomierajúcej bunky.

V kategórii Mladý vedecký pracovník
RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD.
Národný onkologický ústav
Za rozvoj biobankingu pre nádorové ochorenia na Národnom onkologickom ústave a predklinický výskum v oblasti testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek.

V kategórii Inovátor roka
RNDr. Boris Klempa, DrSc.
Virologický ústav, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Za inovatívny výskum nových metód diagnostiky SARS-Cov-2 využiteľný pre testovanie detí v školách, podiel na vývoji slovenských PCR testov a reprezentáciu Slovenska v projekte Európskeho vírusového archívu EVA-GLOBAL.

V kategórii Technológ roka
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Za mimoriadny prínos v oblasti vývoja nových netradičných a unikátnych technológií spracovania suchých aj vlhkých práškových a zrnitých látok, v oblasti pokrokových materiálov pre nasadenie v systémoch Industry 4.0 a výchovu mladých technológov.

V kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach
Za významný rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti projektov, vedy a výskumu na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.

Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Interway, hlavnými partnermi podujatia sú spoločnosti SPP, Asseco, partnermi podujatia sú spoločnosti Tatravagonka, Datalan a SVOP. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia sú RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálnymi partnermi podujatia sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, Nextech.
Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2020 nájdete na webovej stránke vedanadosah.sk v sekcii Vedec roka SR.

Záznam z odovzdávania cien

CVTI SR
Foto Marián Zelenák