Vedou k čistému vínu

Foto Pixabay

Ste milovníkom archívneho vína? Neváhate minúť peniaze za fľašu dobrého vína, ktoré vám odporučil someliér? Ako však zistiť, že víno, ktoré ste si kúpili, zodpovedá tomu, čo je napísané na etikete? Joint Researche Centre (JRC) nedávno vydal certifikovaný referenčný materiál (CRM) na overenie pravosti vín, ktorý nahradil predchádzajúcu sériu, lebo tá bola pre veľký dopyt vypredaná. CRM s názvom ERM-AE003 je chemická látka so špecifickými vlastnosťami, ktorú môžu vedci použiť v laboratóriu na kalibráciu meraní potrebných na posúdenie pravosti vína. Kontrolným laboratóriám umožní overiť, či je tvrdenie deklarované na etikete pravdivé, pokiaľ ide o ročník vína, zemepisný pôvod a/alebo nedeklarovaný prídavok cukru či riedenie vodou. CRM zabezpečí, aby správne výsledky testovania umožnili spoľahlivé odhalenie podvodov.
Falšovanie vína je celosvetovým problémom, ktorému okrem spotrebiteľov čelia aj poctiví výrobcovia, keďže falšované vína sa predávajú ako vysokokvalitné výrobky. Podvody stoja vinársky sektor EÚ podľa odhadov 1,3 miliardy eur ročne, čo predstavuje asi 3 % celkovej hodnoty predaja. V roku 2020 bolo v Európe zadržaných viac ako milión litrov falšovaných alkoholických nápojov a v roku 2021 už viac ako 1,7 milióna – najväčšie množstvo predstavovalo víno – v rámci cielených akcií, ktoré pravidelne vedie Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) v rámci spoločných operácií Europolu a Interpolu. Na odhaľovanie podvodných výrobkov sa výsledky testovania podozrivých vzoriek porovnávajú s údajmi z Databanky vín EÚ. Na získanie presných údajov používajú analytické laboratóriá na kalibráciu výsledkov CRM.
JRC je jedným z hlavných vývojárov a výrobcov referenčných materiálov na svete. V súčasnosti poskytuje viac ako 760 referenčných materiálov a ročne distribuuje približne 20 000 kusov do skúšobných laboratórií na celom svete.

Zo stránky EU Science Hub spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 9/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.