Víťazi Ceny za transfer technológií na Slovensku 2022

Centrum vedecko-technických informácií SR už po desiatykrát udelilo Cenu za transfer technológií na Slovensku. Medzi ocenenými inováciami sú liečba ochorení kostí, kompozitné materiály pre priemysel aj medové laboratórium.

Foto Marián Zelenák, CVTI SR

Inovatívne nápady môže prax využiť len vtedy, keď o nich vie. Na druhej strane úlohou inovátorov je svoje duševné vlastníctvo chrániť. Odrazom reality slovenského transferu technológií je ocenenie Cena za transfer technológií na Slovensku. Inovátorov, inovácie aj počiny v oblasti ochrany duševného vlastníctva a jeho prenosu do praxe ocenila prestížna súťaž 18. októbra 2022 už jubilejný desiatykrát. Víťazom patril slávnostný večer, ktorý bol súčasťou najväčšej slovenskej odbornej konferencie k téme transferu technológií COINTT (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER) 2022.
Podujatie organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a jeho programovú štruktúru tvoria tradične tri hlavné pódiá: Cooperation – Innovation – Technology Transfer. Aktuálny ročník odbornej konferencie COINTT hľadal odpoveď na otázku, ako zjednodušiť kontakt medzi akademikmi a podnikateľmi. Súčasťou podujatia bolo aj poukázanie na reálne výsledky práce takejto spoločnej komunikácie v podobe ocenenia Cena za transfer technológií na Slovensku (CTTS). Vedci, výskumníci a vedeckovýskumné tímy sú oceňované v troch kategóriách: INOVÁCIA, INOVÁTOR/INOVÁTORKA a POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ.

Víťazi kategórie Inovácia, foto Marián Zelenák, CVTI SR

Kategória INOVÁCIA

Zo siedmich finalistov kategórie INOVÁCIA odborná porota vybrala inováciu určenú predovšetkým pre medicínu. Vďaka nanoformulácii zlata pre terapiu zápalových a degeneratívnych ochorení kostí, kĺbov a chrupaviek sa pacienti už nemusia obávať výrazného toxického vplyvu doterajšej liečby na pečeň či obličky. Liečivo je možné spracovať štandardne ako tablety, kapsuly, prášky či roztoky. Okrem zníženia nežiaducich účinkov liečivo preukazuje výrazné protizápalové a tzv. chondroprotektívne, čiže výživové účinky. Jednoduchšia a účinnejšia môže byť vďaka tejto inovácii napríklad aj liečba reumatoidnej artritídy.
Majiteľom inovácie sú Univerzita Komenského v Bratislave a Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. v Brne. Pôvodcovia sú prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc., prof. PharmDr. Josef Jampílek, PhD., doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc., doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD., doc. RNDr. Jan Hošek, PhD. Ocenenie víťazom odovzdal Michal Novota, poradca prezidentky SR pre vnútornú politiku.

Kategória INOVÁTOR/INOVÁTORKA

Víťazi kategórie Inovátor, foto Marián Zelenák, CVTI SR

Päť finalistov zabojovalo o víťazný titul v kategórii INOVÁTOR/INOVÁTORKA. Odbornú porotu zaujal najviac kolektív pôvodcov kompozitných materiálov využiteľných v rôznych priemyselných odvetviach. Ocenení inovátori presvedčili príkladným prístupom k procesu transferu v prípade svojich technológií. Týkalo sa to priamo činností spojených s ich priemyselno-právnou ochranou, nadväzovania možných kontaktov s priemyslom, ale aj propagácie.
Konkrétne štyri inovácie v podobe rôznych kompozitných materiálov môžu nájsť svoje využitie v biomedicíne, doprave, energetike či dokonca vesmírnom výskume. Okrem priemyselno-právnej ochrany sú všetky z inovácií už aj v určitej fáze komunikácie s praxou, teda konkrétnymi podnikateľskými subjektmi, ktoré o technológie prejavili záujem.
Víťazom je kolektív pôvodcov Ing. Martin Balog, PhD. a Ing. Peter Krížik, PhD., ktorí sa venujú kompozitným materiálom využiteľným v rôznych priemyselných odvetviach. Ich pracoviskom sú Ústav materiálov a mechaniky strojov a Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (CEMEA). V tejto kategórii odovzdali ocenenie generálny riaditeľ CVTI SR Ján Kyselovič a generálna riaditeľka Sekcie výskumu, vývoja a inovácií na Úrade vlády SR Michaela Kršková.

Víťazi kategórie Počin v oblasti transferu technológií, foto Marián Zelenák, CVTI SR

Kategória POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ

Nominovaná trojica vynikajúcich aktivít v rámci transferu technológií tiež spoznala toho najlepšieho. Doslova sladký pocit víťazstva v kategórii POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ si vychutnalo Medové laboratórium, ktoré si prevzalo ocenenie z rúk významného hosťa podujatia Kevina Cullena, prorektora pre inovácie saudskoarabskej King Abdullah University of Science and Technology. Projekt prehlbuje poznanie o kvalite a biologických vlastnostiach medu u odborníkov i laikov. Vykonávajú sa tu rôzne testy aj vzdelávacia činnosť. Medové vzorky testovaním získajú etikety, respektíve známky kvality, a to podľa úrovne ich antibakteriálnej aktivity. Medové laboratórium ponúka akreditovanú metódu stanovenia antibakteriálnej aktivity medu. Ocenenou výskumnou inštitúciou je Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

CVTI SR