Víťazi Ceny za transfer technológií na Slovensku 2022

Centrum vedecko-technických informácií SR už po desiatykrát udelilo Cenu za transfer technológií na Slovensku. Medzi ocenenými inováciami sú liečba ochorení kostí, kompozitné materiály pre priemysel aj medové laboratórium. Inovatívne nápady môže prax využiť len vtedy, keď o nich vie. Na druhej strane úlohou inovátorov je… pokračuj

COINTT 2022

Podujatie COINTT, to je transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie aj podpora podnikania. Tieto široko orientované pojmy majú svoje špecifiká, vyvíjajú sa v čase. Každoročná konferencia je tak pre zainteresovaných príležitosťou zdieľať to najaktuálnejšie z daných oblastí. Najväčšia konferencia o transfere technológií na Slovensku –… pokračuj

Spájanie vedy a praxe

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou na tému ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie – COINTT 2022 – aj tento rok udelí ocenenie Cena za transfer technológií na Slovensku. Nosič biologicky aktívneho organizmu alebo nosič BAO – pod… pokračuj