Víťazi súťaže BARS 2021

Do aktuálneho ročníka súťaže BARS sa zaregistrovalo až 236 trojčlenných tímov študentov stredných škôl z celého Slovenska. Pri plnení bonusových úloh vyčistili 59 celých prírodných koridorov, mestských ulíc a najmä legálne vysadili a zdokumentovali 1 361 pôvodných neovocných stromov.

Finalisti a finalistky vedeckej súťaže BARS 2021 na zámku v Smoleniciach, foto P. Vršanský

Bol prekvapivo vysadený celý nový les. Štatút úspešných riešiteľov získalo 19 tímov. Päť najlepších trojíc sa dostalo do finále, ktoré sa uskutočnilo v Kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach. Víťazmi súťaže sa stali študenti z Gymnázia Grösslingová v Bratislave.
Študentské expedičné projekty organizujeme už od roku 1993 a musím v mene odbornej poroty povedať, že kvalita odovzdaných prác v tomto ročníku prekonala všetky doterajšie ročníky, zdôraznil vedúci organizačného tímu súťaže Peter Vršanský z Ústavu zoológie SAV a dodal, že samotný víťazný tím dosiahol doteraz najvyššiu úspešnosť – až 78 % v prevažne konfliktných otázkach.
Finalisti a finalistky v Smoleniciach počas trojdňového sústredenia hravou formou absolvovali 18 rôznych testov a ďalších 15 aktivít, ktoré pripravili samotní žiaci.  Finalistov sme v rámci programu zobrali na dve krátke medziodborové exkurzie na hradisko Molpír a do Národnej prírodnej rezervácie Hlboča. Okrem toho žiaci absolvovali aj celodenný výlet na najvyšší vrchol Malých Karpát Záruby, počas ktorého plnili rôzne úlohy, doplnil paleobiológ P. Vršanský.
Najlepšiu prácu si v testoch obhájili gymnazisti z Bratislavy, náhradníkmi sa stali druháci z Gymnázia v Partizánskom. Ceny víťazom odovzdal zástupca Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Bratislave, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Róbert Ševčík a vedúci projektu Peter Vršanský z Ústavu Zoológie SAV.
Víťazi budú mať v lete 2022 možnosť prežiť mesiac v prírode, navštívia najstaršie lesy na Zemi, budú stopovať sibírskeho tigra, zaznamenávať živočíchy neznáme pre vedu, prispejú k ochrane najvzácnejších lesov mierneho pásma a pomôžu medzinárodným vedeckým tímom vedeným Ruskou akadémiou vied. Presný termín expedície bude s víťazmi a partnermi projektu dohodnutý podľa pandemickej situácie.
Vedeckú súťaž organizuje Slovenská akadémia vied v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Veľvyslanectvom Ruskej Federácie na Slovensku a združením AMBA pod záštitou UNESCO.

Výsledky súťaže BARS 2020 – 2021

1. miesto: Gymnázium Grösslingová, Bratislava
Führich Maxim
Kováčová Zuzana
Lukáčová Klára
PaedDr Klaudia Knotková (lektor)
Monika Rýbárová (koordinátor)
107/65 (9)

2. miesto: Gymnázium Partizánske
Šimon Drábik
Lucia Pizúrová
Jakub Fulka
Mgr. Stanislav Hulla (lektor)
94/51,5 (163)

3. miesto: Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina
Matej Majtaník
Nikola Straková
Andrej Sibila
Martina Knutelská (lektor)
99,5/51 (150)

4. miesto: Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina
Miroslav Gašpierik
Matej Santa
Nina Ihnatišinová
Mgr. Bibiána Plešivčáková (lektor)
105,5/49 (50)

5. miesto: Gymnázium Tomáša Akvinského, Košice
Michal Grešš
Jakub Mikloš
Matúš Penička
RNDr. Jana Jaščurová (lektor)
91,5/32 (15)

Čísla znamenajú počet bodov z práce/počet bodov na sústredení (v zátvorke je počet vysadených stromov).

Slovenská akadémia vied