Vojtech Spanyol

Zakladateľ nemocnice v Žiline

Očný lekár MUDr. Vojtech Spanyol sa zaslúžil o zlikvidovanie trachómu na Kysuciach, ako aj o vznik staníc zameraných na prevenciu.

Rodina Spanyolovcov pochádzala zo Španielska a patrila medzi najstaršie židovské rodiny v Žiline. Najstaršia písomná zmienka o nej je z roku 1789, a to v sumári Trenčianskej stolice o počte obyvateľov v Žiline, kde bývali dve židovské rodiny – Hispaniolovci (neskôr Spanylovci) a Wixovci.
MUDr. Vojtech Spanyol sa narodil pred 135 rokmi, 15. októbra 1883, v Žiline v židovskej rodine na terajšom Mariánskom námestí. Mal dvanásť súrodencov. Gymnaziálne štúdiá absolvoval vo svojom rodisku, v Banskej Bystrici a napokon v maďarskom Solnoku, kde v roku 1902 maturoval. Potom študoval medicínu na lekárskej fakulte univerzity v Budapešti, kde bol v roku 1907 promovaný a dosiahol doktorát – MUDr. Ostal pôsobiť v Budapešti ako sekundárny lekár na očnej klinike, odkiaľ po roku prešiel do Štátnej očnej nemocnice v Segedíne. Do Budapešti prišiel opäť v roku 1911 a prostredníctvom svojich stykov tu začal získavať podporu na stavbu modernej nemocnice v rodnom meste, kam sa aj čoskoro vrátil. Stal sa primárom očného oddelenia a riaditeľom Štátnej nemocnice. Pre rasovú príslušnosť a politické presvedčenie ho v roku 1939 penzionovali, ale v roku 1945 sa stal opäť riaditeľom žilinskej nemocnice. V roku 1962 odišiel do dôchodku.
Zomrel v Žiline 17. septembra 1980 vo veku takmer 97 rokov. Pochovaný je na Starom cintoríne v Žiline.

Stačil rok
Novodobé dejiny nemocnice v Žiline sa začali písať v roku 1913. Vtedy dala rakúsko-uhorská vláda súhlas na vybudovanie Uhorskej kráľovskej štátnej očnej nemocnice. Vojtech Spanyol ju vybudoval za neuveriteľne krátky čas – v priebehu roka.
Očnú nemocnicu v Žiline postavili veľkoryso ako najmodernejšie zdravotnícke zariadenie tých čias. Plne využívala aj pivničné priestory, kde sa nachádzali služobné byty, práčovňa s mangľovňou a sklady, no najmä kotolňa, ktorá zabezpečovala ako prvá pre verejnú budovu ústredné kúrenie a dodávku teplej vody pre kuchyňu a sanitu. V čase svojho vzniku mala nemocnica 80 postelí, o päť rokov neskôr až 140 a bola najväčšou očnou nemocnicou v Česko-Slovensku. V období prvej svetovej vojny v rokoch 1914 až 1916 sa nachádzal v budove vojenský infekčný ústav, potom opäť slúžila na liečenie očných chorôb.

Oftalmológ
Vojtech Spanyol bol zakladateľom žilinskej oftalmologickej školy. Ako žiak profesora Grosza a docenta Leitnera sa venoval moderným operačným zákrokom a vypracoval sa na vynikajúceho odborníka s operačnou technikou a vysokou zručnosťou. Zaslúžil sa o zlikvidovanie trachómu na Kysuciach. Bol prvým, kto zakladal protitrachómové stanice, zamerané na prevenciu. Školil praktických i odborných lekárov.
Spolu s MUDr. Ivanom Hálkom (1872 – 1945) založil v Bytčici detské oddelenie, ako pobočku žilinskej nemocnice. Neskôr ju rozšíril o chirurgické, gynekologicko-pôrodnícke, infekčné oddelenie a o modernú prosektúru. S MUDr. Vozárom založil pre deti s chybami zraku ortoptické oddelenie, kde sa liečila škuľavosť. Oddelenie patrilo medzi prvé takéto pracoviská na Slovensku. Svoje poznatky z problematiky chorôb očných viečok, slzných orgánov či zrakového nervu publikoval v domácich i v zahraničných časopisoch – Orvosi hetilap, Zeitschrift für Augenheilkunde, Klinische Monatsblätter, Československá oftalmologie a vo viacerých ďalších. Štúdiou o očných chorobách ešte aj v pokročilom veku zaujal odborníkov doma i v zahraničí.
V roku 1975 sa stal čestným členom Československej lekárskej spoločnosti Jana Evangelistu Purkyně a nositeľom rytierskeho kríža Radu Františka Jozefa. Mesto Žilina, Konzervatórium Žilina a Zbor Žilincov mu udelili in memoriam prestížnu cenu Genius loci Solnensis.
Ulica, ktorá vedie popred žilinskú Fakultnú nemocnicu s poliklinikou, nesie jeho meno.

Trachóm

Trachóm je infekčné ochorenie, ktoré postihuje rohovku a spojovku oka. Pôvodca ochorenia – Chlamydia trachomatis – je výhradne ľudský vnútrobunkový parazit, ktorý pri napadnutí hostiteľskej bunky znemožňuje jej základné funkcie. Prežíva na takých miestach organizmu, ktoré sú málo prístupné imunitným bunkám. Postihuje sliznice očí a očných spojoviek, močovej rúry, krčka maternice, vajíčkovodov, rekta, nosohltanu. Prameňom nákazy je chorý človek, u ktorého sa chlamýdie v akútnom zápalovom štádiu vylučujú v hlienovo-hnisavých sekrétoch spojoviek a ostatných slizníc. Trachóm môže byť zavlečený do akejkoľvek časti sveta a hoci sa u nás takmer nevyskytuje, predstavuje najčastejšiu svetovú príčinu infekčného oslepnutia.

RNDr. Ľubomír Viliam Prikryl, CSc. 
Foto archív autora

 

 

 

 

 

Komentáre