Vplyv emócií a motivácie na učenie sa

O tom, aká je úloha akademických cieľov, motivácie a emócií pri učení sa, porozpráva v septembrovej vedeckej cukrárni 27. 9. 2022 o 9.00 h v CVTI SR Kamila Urban z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave.

Na prednáške sa oboznámite s tým, čo sú akademické ciele, ako si ich stanoviť, aby bolo učenie efektívne, a aké stratégie učenia sa využívať na dosiahnutie daných cieľov. Zameriavať sa bude na to, ako výber stratégie súvisí s cieľom. Dozviete sa, či je potrebné učebnej látke porozumieť, alebo stačí zapamätať si dôležité termíny. Okrem toho sa bude bližšie hovoriť o motivácii v učení sa, ako s ňou pracovať a ako zvládnuť akademické povinnosti, keď ste znudení, frustrovaní alebo nahnevaní.
Prihlasovanie na podujatie prebieha prostredníctvom formulára na stránke www.vedanadosah.sk. Septembrová vedecká cukráreň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2022.

Mgr. Kamila Urban, PhD., je samostatnou vedeckou pracovníčkou Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied a odbornou asistentkou na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Výskumne sa venuje témam metakognície, autoregulovanému učeniu sa, jazykovej gramotnosti, tvorivosti a motivácii vo vzdelávaní. Prednáša najmä v oblastiach vývinovej a pedagogickej psychológie. Je členkou viacerých národných výskumných projektov a získala individuálny výskumný grant SAIA a Fulbrightovo štipendium, v rámci ktorého bola v roku 2021 hosťujúcou výskumníčkou na NCSU v Severnej Karolíne v USA.

Text a foto NCP VaT

Komentáre