Vstúpili do siene slávy

Verejnosť sa začiatkom októbra dozvedela mená vedcov, ktorých výsledky výskumu majú taký zásadný význam pre ľudstvo, že si zaslúžili Nobelovu cenu.

Fotografia Alfreda Nobela, ktorá poslúžila ako predloha k zobrazeniu na medaile udeľovanej s Nobelovou cenou, foto wikipédia

Nobelove ceny sa udeľujú v piatich kategóriách: za fyziku, chémiu, medicínu, literatúru a za prínos pre mier. Ceny založil vo svojej poslednej vôli švédsky vedec a priemyselník Alfred Nobel, vynálezca dynamitu. Predstavujeme vám laureátov tohtoročných cien udelených za fyziku, chémiu a za fyziológiu alebo medicínu a ich prácu, ktorú pre Quark stručne zhodnotili slovenskí vedci pracujúci v danom odbore.

Biologické hodiny

Život na Zemi sa prispôsobuje rotácii našej planéty. Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash a Michael W. Young boli schopní pozrieť sa do našich biologických hodín a objasniť ich vnútorné fungovanie, konštatoval Karolínsky inštitút v tlačovej správe k udeleniu Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu.

Prítomné vo všetkých organizmoch

Výskumu cirkadiánnych rytmov a expresii hodinových génov, ako aj dôsledkom narušenia časovej organizácie na vznik civilizačných chorôb sa venuje aj prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc., z Katedry živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Listy mimózy sa otvárajú k slnku počas dňa, ale sú zatvorené pri súmraku (horná časť obrázku). Aj keď rastlinu umiestnili do úplnej tmy (dolná časť obrázku), prejavoval sa na nej naďalej normálny denný rytmus.

Tohtoročnú Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu získali jej laureáti za objavenie molekulárnych mechanizmov generujúcich biologické rytmy s dĺžkou trvania (periódou) približne 24 hodín. Tieto rytmy nazývane cirkadiánne, sú prítomné vo všetkých organizmoch, od jednobunkových až po človeka, a ovplyvňujú všetky bunky nášho tela. Ich všeobecná distribúcia naznačuje aj ich biologickú dôležitosť. Nositelia Nobelovej ceny dokázali, že jeden gén (per – period) spolu so svojím rytmicky sa prepisujúcim proteínom môže regulovať také komplexné správanie, ako je rytmus spánku a bdenia. Ich práca iniciovala novú etapu štúdia biologických hodín, ktorá priniesla zaujímavé zistenia zasahujúce do mnohých oblastí biológie a medicíny. Hodinový mechanizmus človeka je komplexnejší ako hodinový mechanizmus hmyzu a obsahuje minimálne 10 hodinových a stovky hodinami kontrolovaných génov. Navyše až 20 % našich génov môže oscilovať v cirkadiánnom rytme. To znamená, že väčšina fyziologických a behaviorálnych procesov je modulovaná biologickými rytmami. Preto narušenie endogénnych (vnútorných) biologických hodín má potenciál ovplyvňovať väčšinu fyziologických procesov človeka a aj rôznorodé ochorenia. Doteraz máme najviac údajov o rakovine, metabolických ochoreniach, ako sú diabetes typu 2, metabolický syndróm a obezita, ale aj o psychiatrických a kardiovaskulárnych chorobách. Tým, že sú tieto ochorenia podmienené mnohými faktormi, je potrebné analyzovať jednotlivé príčiny a ich vzájomné interakcie. Je predpoklad, že biologické hodiny ovplyvňujú súčasne viaceré procesy a o to je ich výskum zložitejší, ale aj potrebnejší,vyjadril sa pre Quark profesor Zeman. 

Pozorovanie gravitačných vĺn

Polovicu ceny za fyziku získal Rainer Weiss z MIT a druhú polovicu si rozdelia Barry C. Barish a Kip S. Thorne, obaja z USA, za projekt LIGO/VIRGO kolaborácie, t. j. detekciu a pozorovanie gravitačných vĺn. Viac ako tisícka vedcov spoločne doriešila víziu – zachytiť gravitačné vlny – ktoré už pred viac ako sto rokmi predpovedal Albert Einstein. Laureáti Nobelovej ceny 2017 sa svojím nadšením a odhodlaním stali neoceniteľnými pre úspech LIGO, uviedla Švédska kráľovská akadémia vied.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Vladimír Ješko
Neoznačené foto a ilustrácie nobelprize.org