Počuť gravitačné vlny

Hmotné zomierajúce hviezdy, monštrá s hmotnosťami desiatky ráz väčšími než je hmotnosť Slnka, by mali vyžarovať gravitačné vlny, ktoré by sme mali byť schopní počuť, vedeckejšie povedané: registrovať pomocou observatória LIGO. Tím astronómov objavil možný zdroj gravitačných vĺn: zámotok horúceho hustého plynu, ktorý vznikol vnútri… pokračuj

Šum gravitačných vĺn

Keď v roku 2015 zachytili detektory LIGO signál z gravitačných vĺn, bolo to ako jasné tlesknutie – signál mal jasný začiatok, koniec a dobre čitateľný profil. Z presnej povahy tohto signálu sa dalo určiť, čo ho vyvolalo – zrážka dvoch čiernych dier s niekoľkonásobkom hmotnosti… pokračuj

Traja pátrači

Kataklizmatické udalosti vo vesmíre uvoľňujú energiu aj v podobe gravitačných vĺn. Veľké pozemné observatóriá dokážu tieto vlny detegovať. Nedokážu však presne určiť miesto ich pôvodu, ani pozorovať záblesky v elektromagnetickej oblasti spektra. Táto úloha patrí novým ďalekohľadom. Sústava troch ďalekohľadov BlackGEM začala svoju činnosť na… pokračuj

Výskum chvenia časopriestoru

Aj keď chvenie časopriestoru trvá len zlomok sekundy – ako v prípade splynutia hmotných čiernych dier do objektu GW190521 – astronómovia sa usilujú odhaliť jeho pôvod. Štúdium gravitačných vĺn je však veľmi náročné. Takéto vlny v tkanine časopriestoru majú len malý vplyv na naše prístroje… pokračuj

Vesmírne blues

Predstavte si, že sa blížite k budove, idete na koncert. Trochu meškáte a koncert sa už začal. Z diaľky najprv nepočujete nič, no potom začujete dunenie basy a bicích. Ako sa približujete, pribúdajú ďalšie nástroje a hudba postupne ožíva – čoskoro počujete kapelu v plnej… pokračuj

Gravitačné vlny

Svoju premiéru nedávno zažila nová skupina potenciálnych vĺn v časopriestore – s dôrazom na slovo potenciálnych. Po uvoľnení kritérií na určovanie toho, čo sa bude považovať za dôkaz gravitačných vĺn, fyzici identifikovali 1 201 rôznych možných otrasov. Väčšina z nich boli zrejme len výkyvy v… pokračuj

Spájanie čiernych dier

Observatóriá gravitačných vĺn zaznamenali vznik doteraz najhmotnejšej čiernej diery splynutím dvoch menších čiernych dier. Vytvorila sa tak možnosť overiť si naše názory na vznik čiernych dier. Krátke rozvlnenie priestoročasu zaregistrované 21. mája 2019 o 3:02:29 UT (svetového času, ktorý je o 1 hodinu neskôr za… pokračuj

Simulácia fúzií

Súčasné technické možnosti umožňujú vedcom pozorovať iba čierne diery porovnateľných hmotností, pretože sú jasné a vytvárajú veľa žiarenia. Vieme však, že by mali existovať čierne diery veľmi rozdielnych hmôt, ku ktorým teraz nemáme prístup prostredníctvom súčasnej techniky, hovorí profesor matematiky Carlos Lousto z Rochesterskej technickej… pokračuj

Tmavá stránka vesmíru

Počas jasnej noci vidno na oblohe krásny obraz tisícok hviezd. Pri pohľade cez teleskop je vidieť ešte viac bodiek a svetielok vzdialených galaxií. Ani to však nie je všetko. Keď na nebo namierime rádiový teleskop, uvidíme studený medzihviezdny prach a plyn, röntgenovým teleskopom zasa uvidíme… pokračuj

Vnútro neutrónových hviezd

Detekcia gravitačných vĺn, ktoré vznikli splynutím neutrónových hviezd, v minulom roku ukázala určité detaily v štruktúre neutrónových hviezd, pričom vylúčila exotickú kvarkovú hmotu v jadre týchto objektov. Dvojica nezávislých štúdií priniesla aj nové obmedzenia veľkosti neutrónových hviezd –  ich polomery nemôžu byť väčšie ako 14 km. Táto  hranica… pokračuj