Výbušné vločky

Vzdialená supernova, foto NASA

Drobné kryštáliky uránu by mohli vyvolať masívnu explóziu vnútri mŕtvej hviezdy, domnievajú sa fyzici pri popise akejsi vesmírnej verzie termonukleárnej bomby. Vyhasnuté hviezdy, tzv. biele trpaslíky, s pribúdajúcim časom pomaly chladnú. Pri tomto procese začínajú ťažké prvky, akým je urán, kryštalizovať a vytvárajú v jadrách hviezd snehové vločky. Ak sa takto na seba nakopí dostatok uránu približne s hmotnosťou zrnka piesku, mohlo by to iniciovať reťazovú štiepnu reakciu atómových jadier. Tieto reakcie by mohli zvýšiť teplotu vnútri hviezdy, odštartovať jadrovú fúziu – spájanie atómových jadier – a generovať obrovskú explóziu, ktorá hviezdu zničí. Aspoň podľa výpočtov dvoch fyzikov v článku vydanom vo Physical Review Letters. Efekt by bol podobný efektu vodíkovej bomby, termonukleárnej zbrane, pri ktorej tiež štiepne reakcie odštartujú fúziu, tvrdí Matt Caplan z Illinoiskej štátnej univerzity. Zároveň priznáva, že taký scenár je ešte hypotetický – na presné určenie toho, či uránové vločky naozaj dokážu vyvolať explóziu hviezdy, bude treba ďalší výskum.
V každom prípade sú biele trpaslíky známe svojou náchylnosťou k výbuchom. Bývajú zdrojmi explózií zvaných supernovy typu Ia. Tieto explózie obyčajne nastávajú vtedy, keď biely trpaslík ťahá hmotu zo susednej hviezdy. Teória o uránových vločkách by mohla prispieť k vysvetleniu týchto zriedkavých prípadov výskytu supernov typu Ia bez prítomnosti ďalšej hviezdy.

Zo stránky ScienceNews spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.