Výnimočný podmorský tunel

Tunel ležiaci v hĺbke 40 metrov pod hladinou mora, spájajúci Hamburg a Kodaň cez Fehmarnskú úžinu, bude mať takmer 18 kilometrov.

Screenshot YouTube/FemernAS

Hamburg a Kodaň nie sú od seba vzdušnou čiarou veľmi vzdialené, no precestovať z jedného mesta do druhého autom trvá v súčasnosti dosť dlho. Dôvodom je 18 kilometrov široká Fehmarnská úžina. Cez ňu sa dá autom prejsť len pomalým trajektom. Inou možnosťou je obísť ju po pevnine a niekoľkých ostrovoch prepojených mostami.
Zdĺhavá cesta z Hamburgu do Kodane sa však má stať v roku 2029 minulosťou. V tom roku má byť otvorený podmorský tunel pod Fehmarnskou úžinou, ktorý podstatne skráti cestu nielen medzi spomenutými mestami, ale aj z Nemecka do Švédska či Nórska. Cez tunel povedie aj dvojkoľajná elektrifikovaná železničná trať a štvorpruhová diaľnica. Tunel bude mať také parametre, ktoré ho ovenčia až štyrmi svetovými superlatívmi. Pôjde o najdlhší ponorený tunel na svete, najdlhší kombinovaný železnično-cestný tunel na svete, najdlhší podhladinový cestný tunel a najhlbšie ponorený tunel pre cestnú i železničnú dopravu.
Keďže more v oblasti spomenutej úžiny je relatívne plytké, bude sa tunel stavať z prefabrikovaných betónových častí kladených do priekopy vyhĺbenej na dne mora. Bagrovaním vytvorená priekopa bude mať šírku 40 až 50 m, jej hĺbka bude 12 až 15 m. Odhaduje sa, že bagrovaním sa odstráni približne 20 miliónov m3 zeminy. Na dno priekopy položia základové lôžko zo štrku alebo piesku. Jednotlivé časti pripravené na pobreží budú mať obdĺžnikový prierez šírky 40 m a výšky 10 m.
Každá sekcia bude mať štyri samostatné tubusy (dva cestné a dva železničné) a malú servisnú a spojovaciu chodbu. V cestných tubusoch širokých 11 m budú dva jazdné a jeden rozdeľovací pruh. Železničné tubusy budú mať šírku šesť metrov, spojovacia chodba tri metre. Po položení všetkých častí tunel zasypú niekoľkometrovou ochranou vrstvou. Hrúbka lôžka aj násypu na položený tunel bude podľa reliéfu podložia kolísať tak, aby celý tunel ležal v hĺbke 40 m pod hladinou mora. Celková dĺžka tunela bude približne 17,6 km.
Výstavba tunela cez Fehmarnskú úžinu je jedným z najväčších infraštruktúrnych projektov v Európe s rozpočtovými nákladmi sedem miliárd eur. Pôvodný návrh rátal s preklenutím úžiny mostom, no napokon dostala najmä z ekologického hľadiska prednosť výstavba tunela.

RM

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.