Vznikajú plávajúce mestá?

O mestách na obrovských pontónoch vizionári tvrdia, že by mohli byť aj zárodkom nových národov.  

Jedným z hlavných prejavov zmien globálnej klímy, ktoré v ostatných desaťročiach pozorujeme, je postupné zvyšovanie teploty atmosféry. Toto zvyšovanie má za následok aj topenie ľadov v Arktíde i Antarktíde, čo prispieva zatiaľ k pomalému, ale zrejme trvalému zvyšovaniu hladiny svetových morí a oceánov. Toto zvyšovanie hladiny ohrozí – možno už v najbližších desaťročiach – niektoré krajiny, resp. mestá, ležiace v rovinatých pobrežných oblastiach, tesne nad terajšou hladinou mora. Za mimoriadne ohrozené sa považujú niektoré ostrovy Francúzskej Polynézie. Keby hladina mora stúpala tak ako doteraz, čoskoro by sa časti Papeete, hlavného mesta súostrovia, ocitli sčasti pod vodou. Vláda spomenutej ostrovnej krajiny, ktorá je oficiálne zámorským spoločenstvom Francúzska, si tento vážny problém uvedomuje a snaží sa hľadať riešenie. Ako jedna z možností sa ukazuje výstavba plávajúceho mesta, do ktorého by sa obyvatelia z ohrozených miest presťahovali.

Polynézska vláda preto v januári uzavrela dohodu s kalifornským Seasteading Institute, ktorý má vypracovať štúdiu realizovateľnosti výstavby takéhoto mesta. Odborníci tohto inštitútu sa už od roku 2008 zaoberajú rôznymi koncepciami plávajúcich miest. Jedna z koncepcií ráta s výstavbou viacposchodových budov pre stovky ľudí, ktoré by stáli na obrovských pontónoch. Tie by sa pospájali a vytvorili plávajúce mesto, ktoré by mohlo byť ukotvené aj niekoľko sto kilometrov od pobrežia, v medzinárodných vodách. Na zásobovanie plávajúceho mesta elektrickou energiou by slúžili kompaktné jadrové elektrárne. Vizionári dokonca tvrdia, že plávajúce mestá by mohli byť zárodkom nových národov, s vlastným zákonodarstvom. Keby sa idea plávajúceho mesta ukázala byť realizovateľnou, mohla by Francúzska Polynézia začať stavať takéto mesto už v roku 2019. Je budúcnosť ľudstva na mori?

RM, vizualizácia The Seasteading Institute