Vzorní oteckovia

Samičky niektorých druhov živočíchov opúšťajú svoje mláďatá a všetku rodičovskú opateru prenechávajú svojim partnerom – otcom ich spoločného potomstva.

Od samčekov, ktoré nie sú od prírody obdarené materinským citom, si táto výlučne ženská rola vyžaduje z ich strany nezriedka invenčné riešenia. Preberajú ju však dobrovoľne – a zväčša úspešne.

Gravidný morský koník 

Len málo otcov zachádza pri starostlivosti o potomstvo až tak ďaleko, ako je to známe o samčekovi morského koníka (Hippocampus guttulatus). Ten sa dobrovoľne ujíma roly gravidného samčeka. Samička morského koníka nakladie do vaku svojho partnera niekoľko stoviek vajíčok. Ten ich oplodní a následne sa sám o ne až do vyliahnutia vzorne stará. Výstelka brušného vaku samčeka produkuje výživnú tekutinu, ktorou sa rastúce mláďatá živia. Po dvoch týždňoch takejto otcovskej starostlivosti séria kontrakcií vypudí maličké morské koníky z vaku samčeka, čo nápadne pripomína skutočný pôrodný proces so všetkým, čo k nemu patrí

Pri niektorých živočíchoch nastala takmer úplná zámena snúbeneckých a rodičovských úloh. .

Morský koník je najznámejší príklad gravidity samčekov. Podobný životný štýl, pokiaľ ide o starostlivosť o potomstvo, sa vyvinul aj morským ihlám (Doryrhamphus bicarinatus), obývajúcim oblasti pri západnom pobreží Švédska. Pri týchto živočíchoch nastala takmer úplná zámena snúbeneckých i rodičovských úloh. Prirodzene, ak rodičovské povinnosti preberá na seba samček, v takom prípade pri dvorení je on tým žiadanejším, a teda na pytačky prichádza samička a uchádza sa o priazeň samčeka.

Starostlivý hlaváč 

Samček hlaváča obyčajného sám stráži ikry. Foto M. Saniga
Samček hlaváča obyčajného sám stráži ikry. Foto M. Saniga

Ryby sa o svoje potomstvo väčšinou nestarajú a nechávajú oplodnené vajíčka napospas svojmu osudu. Aj pri týchto vodných živočíchoch sa však nájdu výnimky. Vo väčšine takýchto prípadov zodpovednosť súvisiaca so starostlivosťou o potomstvo spočíva na samčekoch. Pri rybách nastáva väčšinou mimotelové oplodnenie – samičky nakladú vajíčka, ktoré následne samčeky oplodnia. Po tomto ľúbostnom akte obyčajne samička odchádza zo scény a samček sám začne ikry strážiť. Takýmito vzornými otcami sú samčeky našej malej rybky – hlaváča obyčajného (Cottus gobio), ktorý obýva čisté podhorské potoky a horské bystriny.

Riskantný manéver

Aj vo vtáčej ríši nájdeme vzorných otcov, ktorí vychovávajú potomstvo buď výlučne sami, alebo aspoň do určitej miery vypomáhajú pri starostlivosti o mláďatá samičkám.

Párik tučniakov cisárskych s mláďaťom, foto Ian Duffy, wikimédia
Párik tučniakov cisárskych s mláďaťom, foto Ian Duffy, wikimédia

V prípade tučniakov cisárskych (Aptenodytes forsteri) znesie samička vajíčko a vzápätí si ho zasunie medzi nohy, aby ho ochránila pred mrazom. Ihneď po tejto sviatočnej udalosti sa k partnerke prisunie knísavou chôdzou samček a  spoločnými silami presunú opatrne vajíčko na jeho nohy. Pre tučniačích partnerov je tento manéver veľmi riskantný. Vajíčku hrozí kontakt s extrémne chladným prostredím, kde by na mraze, ľade a snehu v priebehu niekoľkých sekúnd zmrzlo. Keď sa to budúcej mamičke podarí, odoberie sa na lov potravy k moru. Starostlivosť so zahrievaním vajíčka tak zostáva v tomto ranom štádiu výlučne na samčekovi. Jedinou a najdôležitejšou úlohou budúceho otecka počas panovania zdrvujúcich mrazov, keď teplota v okolitom prostredí nezriedka klesá pod –50 ˚C a rýchlosť vetra dosahuje aj 200 kilometrov za hodinu, je udržať vajíčko v teple.

Otcovský pôst tučniakov

Tučniaky cisárske si nestavajú hniezda, pretože žijú v krajine večného ľadu a snehu, kde sa vtáčí príbytok jednoducho nedá kde a ani z čoho vybudovať. Samček vajíčko zahrieva v špeciálnom kožnom brušnom záhybe. Krátko pred starostlivosťou o vajíčko a potom následne o mláďa táto časť brucha opŕchne, pričom sa vytvorí dokonale tepelne izolované kožné vrecko na vyhrievanie vajíčka. Opŕchnutá koža je bohato popretkávaná cievami, a tak je tento kožný vak dokonalým tepelným inkubátorom. Udržiava vajíčko v teplote zaručujúcej úspešný vývoj zárodku. Samčeky žijú z dostatočnej zásoby vlastného tuku a robia všetko pre to, aby šetrili energiu. Zahrievajú vajíčko bez akejkoľvek cudzej pomoci dva mesiace, zatiaľ čo samičky lovia potravu v mori. Počas extrémne chladného počasia sa samčeky zhlukujú do obrovských skupín s početnosťou až päťtisíc jedincov.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v októbrovom vydaní časopisu Quark.

Quark si môžete aj objednať tu alebo na adrese: predplatne@quark.sk

doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.

Foto pixabay

Komentáre