Z liahne AMAVET-u

V predchádzajúcich mesiacoch zarezonovali u nás svetové úspechy študentov, ktorí reprezentujú Asociáciu pre mládež, vedu a techniku. Za výsledkami amaveťákov na svetových súťažiach je kus odriekania, veľa práce a štúdia navyše.

Miriam Feretová
Miriam Feretová

Miriam Feretová a Samuel Smoter sú len šestnásťroční stredoškoláci. Za sebou už majú svetový úspech. Vďaka ich práci viala slovenská vlajka na počesť dvoch bronzových umiestnení na prestížnej celosvetovej projektovej olympiáde I-SWEEEP, International Sustainable World (Energy, Engineering & Environment) Project Olympiad v Houstone, Texas, USA. Súťaže sa zúčastnili ako víťazi národného finále Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktorý už 18 rokov organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku.

V popredí ochrana prírody

Študenti Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove reprezentovali Slovensko a AMAVET s dvoma environmentálnymi projektmi. Miriam Feretová s projektom Vplyv znečistenia ovzdušia na výskyt bioindikátora Rhytisma acerinum L. a jeho potenciálne využitie v produkcii biomasy a Samuel Smoter so svojou prácou Eliminácia ťažkých kovov vo vodnom médiu prostredníctvom adsorbentov na báze zeolitu. Naši mladí vedci svojimi projektmi demonštrovali, že dobré nápady zo Slovenska čoraz viac prenikajú do sveta a ochrana prírody už rezonuje aj vo vzdelávaní stredoškolákov.

Slovensko sa nestratilo

Samuel Smoter
Samuel Smoter

Miriam spomína na reprezentáciu s hrdosťou: Vo Westin Oaks, kde sme boli ubytovaní, sme sa zúčastnili veľkého otváracieho ceremoniálu, kde sme niesli aj našu slovenskú vlajku. Našu krajinu sme v tento deň reprezentovali v národných krojoch a projekty sme predstavili mnohým národom z celého sveta.

Svoje projekty prezentovali všetci súťažiaci pred porotcami. Hodnotitelia boli odborníkmi vo svojom odbore, či už to bolo znečistenie ovzdušia, vody a pôdy, prevencia pred chorobami, inžinierstvo alebo energetika. Mali sme z nich veľmi dobrý dojem – všetci boli objektívni, rozumeli problematike, ktorou sa naše projekty zaoberali a aj našim prácam. Veľmi dobre sa s nimi diskutovalo o našich environmentálnych zisteniach a dôkazoch, dodal Samuel. Na súťaži sa obom podarilo získať bronzové medaily v kategórii Environment – Management & Pollution, pričom im konkurovala stovka iných projektov. Celkovo sa na súťaži prezentovalo 385 projektov zo 62 krajín sveta.

Ján Nemec

AMAVET