Strata opeľovačov

Hosťom májovej vedeckej kaviarne v CVTI SR bude Marek Semelbauer z Ústavu zoológie SAV, v. v. i., ktorý bude hovoriť o rôznych druhoch opeľovačov, ich význame pre ľudstvo, ako aj možnostiach ich ochrany a podpory.

Udalosť na Facebooku

Opeľovanie je kľúčový prírodný proces, ktorý zabezpečuje integritu prírodných ekosystémov, ako aj produktivitu poľnohospodárstva. Hoci obilniny ako základ našej stravy nevyžadujú opeľovače, ovocie, zelenina, koreniny a stimulanty sú typicky silne závislé od práce opeľovačov. Ekonomická hodnota opeľovania sa vyčísľuje na stovky miliárd dolárov ročne. Lenže kto je za túto hodnotu zodpovedný? Mnohé súčasné vedecké práce zdôrazňujú význam voľne žijúcich opeľovačov, ako sú čmele, samotárky a pestrice, no práve tieto skupiny hmyzu sú ohrozené intenzifikáciou poľnohospodárstva. Zároveň sa ukazuje, že včela medonosná nie je efektívnym opeľovačom a sama osebe nedokáže nahradiť prácu ostatných druhov hmyzu.
Okrem doplnkového opeľovania pomocou včelstiev však môžeme podporovať populácie čmeľov a samotárok poskytovaním hniezdnych a potravných možností. Tomuto konceptu sa hovorí ekologická intenzifikácia, teda zapriahnutie voľne žijúcich druhov do poľnohospodárskej produkcie. Na Slovensku máme od roku 2023 novú poľnohospodársku politiku, ktorej súčasťou je aj tvorba tzv. biopásov. Ich primárnym cieľom je zastaviť úbytok biodiverzity agrárnej krajiny. Môžu biopásy predstavovať krok k ekologickej intenzifikácii a zvýšiť výnos niektorých plodín, ako sú repka, mak, slnečnica alebo pohánka?

Podujatie sa uskutoční 30. mája 2024 o 17.00 h v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 29. mája 2024 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

Mgr. Marek Semelbauer, PhD., pôsobí v Ústave zoológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i., v Bratislave. Venuje sa hmyzu, predovšetkým dvojkrídlovcom, ich faunistike, ekológii, morfológii a taxonómii. V rámci dizertačnej práce sa zaoberal muchami čeľade Lauxaniidae, pričom opísal jeden nový druh pre vedu. V spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) sa venuje monitoringu opeľovačov najmä v súvislosti s obnovou tradičnej pastvy hospodárskych zvierat.

Text a foto NCP VaT