Záhadný moment výberu

Protiklady sa priťahujú alebo vrana k vrane sadá? Vedci zisťovali, akým spôsobom si vyberáme partnera.

Foto Pixabay

Problematika partnerských vzťahov sa úzko dotýka každého z nás. Partnerské vzťahy nás súčasne zaujímajú, znepokojujú, trápia aj napĺňajú. Chceme vedieť, ako k nim pristupovať, ako ich zvládať lepšie, pretože sú najdôležitejšou zložkou nášho života – ak máme byť spokojní a šťastní. Psychológia prispieva svojím dielom do riešenia rébusu intimity a lásky. Ozrejmuje, prečo a ako veľmi sú pre nás funkčné vzťahy dôležité, aj ako im lepšie porozumieť. Výskum Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, v. v. i., sa v snahe vysvetliť viac bližšie pozrel na úplný začiatok, v ktorom vzťahy vznikajú – na moment výberu partnera.

Prečo sa vôbec priťahujeme

Za príťažlivosťou a pocitom túžby po druhej osobe sa skrývajú mnohé komplexné procesy. Ak nedokážeme vysvetliť svoju náklonnosť, je to preto, že v hre je mnoho faktorov – od biologických a sociálnych po tie psychologické, na ktoré sme sa zamerali spolu s výskumným tímom. Vo výskume sme sa sústredili na to, podľa čoho si ľudia vyberajú partnera a ako sa odráža ich spôsob výberu v kvalite vzťahu. Na skúsenosti s romantickými vzťahmi sme sa pýtali 110 Slovákov a Sloveniek.
Ich odpovede odrážali dlho tradované presvedčenia – protiklady sa priťahujú alebo vrana k vrane sadá. To sú dve základné vysvetlenia výberu partnera u laickej verejnosti. Presvedčenie, že pár spoja buď odlišnosti, alebo vzájomné podobnosti, sa potvrdilo aj v našom výskume. Čo presne sme zistili?

Protiklady alebo podobnosti

Foto Pixabay

Zjednodušene, medzi participantmi možno identifikovať dve skupiny. Ľudí, ktorí sa cítia partnerom doplnení práve jeho či jej odlišnosťami, a skupinu, v ktorej viac lipnú na vzájomnej súhre životných preferencií. V reálnych romantických skúsenostiach to však také čierno-biele nie je.
Aj pri prvej skupine – u tých, ktorí preferujú u partnera vlastnosti, ktoré sami nemajú – zohráva dôležitú úlohu pre funkčnosť vzťahu vzájomná podobnosť. Dá sa povedať, že podobnosť je základným pilierom vzťahu, pokiaľ majú byť konštruktívne a majú mať dlhodobú trvácnosť.
Výstižne tento problém popísal jeden z participantov: Je pravda, že protiklady sa priťahujú? Možno hej, ale zároveň sa vybíjajú (Martin, 32). O vzťahoch, v ktorých dominovali protiklady, participanti nášho výskumu hovorili negatívne a zväčša v retrospektíve. Prečo sa v takto nefunkčných vzťahoch vlastne ocitli?

Keď chýba správna miera

Dysfunkčné vzťahy, ktoré definujú veľké rozdiely medzi partnermi, tiež vznikli z pocitu vzájomnej podobnosti. Z niekdajšieho dali sme sa dokopy, lebo sme sa k sebe hodili prechodom k opačnému stavu dôjde k patovej situácii. Vzájomná podobnosť sa neskôr buď ukáže ako iluzórna, alebo vymizne. Mnoho jednotlivcov opisuje prechod od podobností a súladu k odlišnostiam cez osobnostné zmeny u seba či partnera, ktoré kvalitu ich vzťahu znížili a vzťah sa postupne rozpadol. Mária (28) na túto tému povedala: … aj povahy, veci sa nám jednoducho … pohľad na svet, aj to, čo sme chceli od vzťahu … sa zmenili a nedokázali sme už fungovať.
Na druhej strane aj vzťahy založené na podobnostiach benefitujú z optimálnej dávky vzájomných odlišností. Cítil som, že sme si podobní v niektorých veciach, a zároveň sa mi páčilo, že ona je v niektorých veciach odlišná (Hugo, 40). Je častým fenoménom, že jednotlivci považujú za atraktívne práve atribúty, ktoré by sami chceli mať. Možnosť nájsť obdivované vlastnosti u partnera či partnerky je pre nich silným tmelom vzťahu.

Čo si z toho odniesť

Hlavným zistením, ktoré možno uplatniť pri najbližšom hľadaní partnera, teda je, že medzi podobnosťami a odlišnosťami partnerov má byť pre zdravé fungovanie vzťahu správna rovnováha. Základom je pomer medzi prácou na vzťahu a prirodzenými zhodami. Alebo, ako povedala Hanka (23): Do istej miery to musíš force-ovať, no nesmú tam byť veľké rozdiely.

Mgr. Nikola Kallová, PhD.
Ústav výskumu sociálnej komunikácie
Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
Participanti výskumu sú anonymizovaní, identifikátory alebo mená využité v texte sú fiktívne.
Článok vznikol v spolupráci s platformou Mladí vedci SAV.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 8/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.