Zdravé strukoviny

Pozývame Vás do jesennej vedeckej kaviarne v Piešťanoch, v ktorej budeme diskutovať o strukovinách, o rôznorodosti ich semien, význame pre zdravie človeka, ale aj o tom, prečo ich treba uchovávať v Génovej banke SR ako národné bohatstvo.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch organizuje v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v Bratislave, v rámci Týždňa vety a techniky 2017 a cyklu stretnutí s osobnosťami  vedy a techniky pri káve, vedeckú kaviareň pod názvom  „Veda v CENTRE“.

Vo štvrtok 26. októbra 2017 o 16.30 hod. v Art Jazz Gallery Kursalonu Piešťany bude hosťom vedeckej kaviarne Ing. Michaela Benková, PhD., poverená vedením Génovej banky SR a dlhoročná vedecká pracovníčka NPPC – Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch v oblasti genetických zdrojov.

Fazuľa, hrach, šošovica, cícer, hrachor, bôb či sója… ešte pred niekoľkými desiatkami rokov sa na Slovensku konzumovali veľmi často, najmä vo forme polievok a prívarkov. Nie každý si mohol dovoliť denne konzumovať mäso, preto boli vítaným zdrojom bielkovín, potravinovej vlákniny, minerálnych látok, vitamínov a mnohých iných benefitných fytochemikálií. Potom však nastalo obdobie, kedy sme začali uprednostňovať modernejšie potraviny a strukoviny sa z našich stolov vytrácali. Dnes sa k strukovinám vraciame. Sú výživné, chutné, pripraviť sa dajú na množstvo spôsobov. Naklíčené ich dokonca môžeme konzumovať aj takmer surové. A sú zdravé. Je dokázané, že pravidelná konzumácia strukovín upravuje krvný tlak a kontroluje hladinu cukru v krvi. Význam strukovín podporilo v minulom roku dokonca aj Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov, ktoré rok 2016 vyhlásilo za Medzinárodný rok strukovín so sloganom: „Výživné zrná pre trvalo udržateľnú budúcnosť.” V Génovej banke SR je spolu uložených 4273 semenných vzoriek genetických zdrojov strukovín zo 16 druhov, z čoho je v základnej kolekcii uložených 955 vzoriek a v aktívnej 3318 vzoriek, aj keď záujem o pestovanie strukovín na slovenských poliach je diskutabilný a má, žiaľ, skôr klesajúcu tendenciu.


Veda v CENTRE je určená pre širokú verejnosť a vstup na podujatie je voľný. Kontakt na zodpovednú osobu: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch, RNDr. Michaela Havrlentová, PhD., havrlentova@vurv.sk, 033/7947124