Zemná veverica

Syseľ pasienkový patrí k najrozkošnejším zvieratám našej prírody. Jeho vzhľad a spôsob života pripomínajú surikaty známe z africkej savany. V minulom storočí sa na našom území vyskytoval takmer na každom pasienku, v súčasnosti je vzácny a kriticky ohrozený.

Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus) je menším druhom hlodavca. Patrí do čeľade vevericovitých a jeho blízkymi príbuznými sú veverica obyčajná, svišť vrchovský alebo americký svišť prériový, na ktorého sa aj najviac podobá. Syseľ pasienkový sa vyskytuje iba v strednej a juhovýchodnej časti Európy. Jeho najzápadnejšie a zároveň najsevernejšie kolónie sa nachádzajú v Českej republike, najjužnejšie v severnom Grécku a v európskej časti Turecka. Na východe zasahuje až na západnú Ukrajinu. Na Slovensku žije jeden z deviatich poddruhov sysľa – syseľ obyčajný stredoeurópsky (Spermophilus citellus citellus).

Príčiny úbytku

Syseľ patrí medzi stepné druhy živočíchov. Darí sa mu predovšetkým na pasienkoch s nízkou vegetáciou. Na našom území sa v minulosti vyskytoval najmä na lúkach a pasienkoch, na trávnatých medziach alebo v porastoch poľnohospodárskych plodín, kde patril medzi poľnohospodárskych škodcov. Preto ho človek začal prenasledovať, až ho takmer celkom vyhubil.
Na jeho úbytku sa však významnou mierou podpísala aj zmena poľnohospodárskej výroby a zníženie chovu hospodárskych zvierat súkromnými roľníkmi. Kedysi, keď takmer v každom dvore bola krava, koza alebo ovca, boli potrebné pasienky, kde sa sysle hojne vyskytovali. Postupne sa však domáce zvieratá prestávali chovať a pasienky zarástli trávou a kríkmi. Zo zarastených pasienkov sa vytratili aj sysle…
Aj rozorávanie medzí a sceľovanie hospodárskej krajiny malo významný vplyv na pokles ich populácií. V súčasnosti je syseľ pasienkový na našom území už veľmi vzácny a jeho populácie sú vo veľkej miere viazané len na niektoré špecifické lokality, ako sú napríklad letiská, jazdecké školy či trávniky golfových ihrísk. Syseľ totiž potrebuje pravidelne kosené, spásané a udržiavané trávnaté plochy. Vo vysokom bylinnom poraste stráca prehľad o svojom okolí a stáva sa ľahkou korisťou predátorov.

Podobá sa na veveričku, ale na rozdiel od nej má krátky chvost a ušnice bez štetín.

Slovenský unikát

Syseľ sa orientuje najmä zrakom, preto často panáčkuje, aby získal prehľad o tom, čo sa deje v jeho okolí. Pri nebezpečenstve sa ozýva varovným hlasom – pískaním. Jeho najväčším nepriateľom je orol kráľovský a sokol rároh, ale aj líška, tchor, kuna, lasica alebo mačka. V súčasnosti sa s najväčšími kolóniami sysľov môžeme stretnúť na letiskách alebo aj na hradoch, napríklad na Spišskom hrade, kde sú atrakciou pre návštevníkov.
Početná kolónia voľne žijúcich sysľov pasienkových, ktorá bola vytvorená pričinením človeka, sa nachádza v lokalite Biele vody, pri vyvieračke pod hradom, na Muránskej planine. Sysle sa tu vyskytujú v takej vysokej koncentrácii, akú nenájdeme nikde inde na Slovensku. Kolónia bola založená v roku 2000 sysľami prevezenými z košického letiska.
Syseľ pasienkový je podľa slovenskej legislatívy osobitne chráneným druhom. Zaraďuje sa do najprísnejšej kategórie – medzi kriticky ohrozené druhy. Je aj druhom európskeho významu. V posledných rokoch prebieha projekt na jeho záchranu. Na lokalitách, kde sa hojnejšie vyskytuje, je odchytávaný a vypúšťaný na iné vhodné lokality.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 6/2021. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

Text a foto Ing. Ľubor Čačko