Žiarenie a vírusy

Témou júnovej prednášky z cyklu Veda v CENTRE bude Žiarenie a vírusy. Problematiku ultrafialového žiarenia priblíži biofyzik Martin Kopáni.

V súvislosti s vírusmi z celého elektromagnetického spektra sa používa ultrafialové žiarenie. Ultrafialové žiarenie je časť elektromagnetického spektra, s ktorým sa stretávame každý deň. Ako každé iné žiarenie, aj UV žiarenie má mnohé pozitívne účinky, ktoré vieme využiť v medicíne, hygiene a výskume. Avšak má aj negatívne účinky, na ktoré mnohokrát zabúdame. V súčasnej situácii sa toto žiarenie využíva hlavne na čistenie vzduchu a povrchov od prítomnosti koronavírusu. UV žiarenie vie byť dobrý sluha, ale zlý pán.

 

Doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., je biofyzik, pôsobí v Ústave lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje lekársku fyziku a biofyziku. V rámci svojho výskumu sa venuje detekcii chemických prvkov v bunkách a tkanivách organizmov, a zisťuje optické a štruktúrne vlastnosti týchto prvkov a ich zlúčenín.

Prednáška sa bude streamovať 24. júna 2021 o 17:00 hod. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube Veda na dosah – CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 23. júna 2021 na mail vnd@cvtisr.sk. Otázky bude možné klásť aj počas prednášky, a to prostredníctvom aplikácie Slido alebo www.sli.do po zadaní hesla: kaviaren.

Udalosť na Facebooku

Komentáre