Zika – nové komplikácie

3-6-komarProfesor John England z Louisianskej štátnej univerzity a jeho kolegovia z Hondurasu a Venezuely odhalili doteraz neznámu neurologickú komplikáciu spojenú s infikovaním sa vírusom zika. Opísali prvé potvrdené prípady tejto infekcie, ktorú sprevádza senzorická polyneuropatia – zmyslové ochorenie viacerých nervov. England podotkol, že vírus zika sa stal veľmi nebezpečným neuropatologickým prenášačom, s ktorým je spojených viacero neurologických komplikácií. Už dávnejšie vedci so zikou spojili Guillainov-Barrého syndróm (GBS), vysoký výskyt vrodenej mikrocefálie spôsobujúcej znetvorenie mozgu, meningoencefalitídu – zápal mozgových blán či akútnu myelitídu – zápal miechy. Súčasťou Englandovej štúdie bol aj prípad 62-ročného muža z Hondurasu, u ktorého sa počas aktívnej fázy infekcie vírusom zika vyvinula akútna senzorická polyneuropatia – ochorenie nervov. Tento pacient sa zo svojej choroby nakoniec vyliečil, no trvalo mu to niekoľko mesiacov. Vírus zika vedci prvýkrát identifikovali v roku 1947 pri opiciach v Ugande, v roku 1952 ho našli aj u ľudí v Tanzánii. Vírus patrí do skupiny flavivírusov a na človeka ho prenášajú komáre.

JK

ilustračné foto Pixabay