Zmeny na Mesiaci

3-6 Poly_mesiaca
Prierez Mesiaca zobrazuje jeho súčasné póly (modrá šípka), vodíkové zásobárne (zelená šípka) a vulkanickú aktivitu.

Matthew Siegler z Ústavu pre planetárnu vedu v Tuscone zistil, že os Mesiaca sa pred miliardami rokov pravdepodobne vplyvom sopečnej aktivity v jeho vnútri posunula asi o šesť stupňov, kým sa dostala do dnešnej polohy. To naznačuje, že náš prirodzený satelit mohol mať kedysi úplne odlišnú os rotácie. Niečo také si vyžaduje výrazné zmeny v rozložení hmotnosti. Sieglerov tím bol schopný vystopovať zmenu rotácie až do stredu tej oblasti Mesiaca, kde sa sústreďuje takmer všetka sopečná aktivita. Prostredníctvom modelov tím vedcov skúmal, aké zmeny vo vnútornej hustote Mesiaca by dokázali spôsobiť 6-stupňový posun v jeho orientácii. Všimli si, že v okolí oboch pólov sa nachádzajú veľké zásoby vodíka. Tie však nie sú sústredené presne na súčasnom severnom a južnom póle. Ich vzdialenosť od oboch pólov je identická, no orientovaná opačnými smermi. Pomyselná spájajúca čiara medzi nimi by prechádzala presne stredom Mesiaca. To naznačuje, že spomínané zásobárne vodíka mohli byť kedysi pólmi.

3-6 Poly_mesiaca_2
Umiestnenie vodíkových zásobární vo vzťahu k súčasným pólom Mesiaca.

 

JK

Foto James Tuttle Keane