Statické veterné turbíny

Malá strešná veterná turbína má byť pri rovnakých nákladoch o 50 % efektívnejšia ako iné obnoviteľné zdroje. Energetický sektor v súčasnosti prechádza zásadnou transformáciou, ktorej hlavným znakom je prechod od fosílnych zdrojov energie k obnoviteľným. Spomedzi nich sa veľký význam prikladá najmä využívaniu vetra a… pokračuj