Statické veterné turbíny

Malá strešná veterná turbína má byť pri rovnakých nákladoch o 50 % efektívnejšia ako iné obnoviteľné zdroje.

Foto Aeromine Technologies

Energetický sektor v súčasnosti prechádza zásadnou transformáciou, ktorej hlavným znakom je prechod od fosílnych zdrojov energie k obnoviteľným. Spomedzi nich sa veľký význam prikladá najmä využívaniu vetra a slnka, pričom oba zdroje majú svoje výhody i nevýhody – najväčšou nevýhodou je ich závislosť od poveternostných podmienok. Z používateľského pohľadu je medzi obomi zdrojmi značný rozdiel. Ide najmä o ich využiteľnosť v rámci systémov tzv. distribuovaných zdrojov. Základnou myšlienkou takýchto systémov je priblíženie zdrojov energie k miestam spotreby. Lepšie sú na tom solárne či fotovoltické články, ktoré čoraz častejšie vídame na strechách budov. Veterné elektrárne sa väčšinou stavajú ďaleko od ľudských sídel, napríklad v pobrežných vodách morí. Tie s obrovskými vrtuľami totiž vydávajú nepríjemný zvuk a navyše vrtule usmrcujú veľa vtákov. Mnohým ľudom prekáža aj ich vzhľad, ktorý môže narúšať scenériu krajiny či pobrežia mora.
Distribuovaný systém zásobovania elektrickou energiou by vyžadoval stavať malé elektrárne napríklad na strechách budov, s čím by málokto súhlasil. Do obývaných území nie sú vhodné ani menšie veterné elektrárne so zvislou osou, ktoré sme predstavili v novembrovom Quarku.
S revolučnou myšlienkou, ako sa vyhnúť neduhom veterných elektrární, prišiel nedávno texaský startup Aeromine Technologies. Táto spoločnosť vyvinula malé veterné turbíny, ktoré nemajú pohyblivé časti, sú nehlučné a umiestňujú sa na okraj strechy budovy, proti smeru prevládajúcich vetrov. Firemná informácia však presnejší patentovaný spôsob činnosti nešpecifikuje a zariadenie nazýva mini wind turbine, čiže miniatúrna veterná turbína. Výrobca tvrdí, že rad turbín na streche zaberie len 10 % plochy, ktorú potrebujú solárne články rovnakého výkonu. V porovnaní s inými obnoviteľnými zdrojmi majú mať nové turbíny pri rovnakých nákladoch o 50 % vyšší výkon. Až prax však ukáže, či inovatívne turbíny splnia očakávania.

RM

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.