Zločin a trest

Spoločnosť nedefinujú iba jej predstavy o dobre. Dôležité je aj to, ako si ľudia predstavujú povahu zla a jeho potrestanie. Väzenia preto vypovedajú o vývoji spoločnosti práve tak dobre ako napríklad svätostánky. Od podzemných kobiek, z ktorých väčšina trestancov nevyviazla živá, až po moderné zariadenia, ktoré… pokračuj