Svedectvo lebky z Turecka

Paleoantropologické nálezy dokladajú africký pôvod nášho ľudského druhu Homo sapiens, celého ľudského rodu Homo aj jeho najpravdepodobnejších bezprostredných predchodcov, australopitekov a im príbuzných tvorov. No predkovia ľudí a ľudoopov sa zrejme vyvinuli na našom kontinente. Hoci v Afrike žijú naši biologicky najbližší príbuzní z ríše… pokračuj