Najväčšie bezlúčové koleso

Na mieste bývalej skládky odpadu v Soule má vyrásť futuristické bezlúčové Ferrisovo koleso, ktoré bude najväčším svojho druhu na svete. Označenia Ferrisovo alebo ruské koleso pomenúvajú rovnakú konštrukciu zábavnej atrakcie. Ide o zvisle postavené koleso (obruč) otáčajúce sa okolo vodorovného hriadeľa. Na kolese sú v… pokračuj