Najväčšia smart baterka

Začiatkom roka uviedli v banskobystrickom priemyselnom parku do prevádzky najväčšie smart batériové úložisko na Slovensku s výkonom 2,7 megawattu. Ide o prvú inštaláciu svojho druhu u nás, ktorá je nielen technologicky mimoriadne komplexná a bezemisná, ale tiež ekonomicky životaschopná aj bez financovania z verejných zdrojov.… pokračuj