Zmodernizovaný bojový tank

Britské ozbrojené sily sa rozhodli zmodernizovať do roku 2027 staršiu verziu bojového tanku Challenger. Medzi hlavné bojové prostriedky pozemných ozbrojených síl patria tanky rôznych kategórií. V súčasnosti tvoria základ tankových vojsk armád sveta tanky patriace do kategórie main battle tank (MBT; hlavný bojový tank). Do… pokračuj