Úspešný nový systém

Skolióza, čiže trojdimenzionálna deformita chrbtice, sa zhoršuje v období puberty, keď deti rastú rýchlo nielen hore, ale aj do strán, a tak sa deformity zhoršujú. Našou úlohou je vybalansovať túto nerovnováhu chrbtice späť, uviedol svetový špecialista na deformity chrbtice u detí a prednosta Ortopedickej kliniky… pokračuj

Nádej pre paraplegikov

Nová metóda liečby kombinuje fyzioterapiu a elektrickú stimuláciu poškodenej miechy. Bez nároku na odbornú medicínsku presnosť možno povedať, že paraplegikmi nazývame ľudí, ktorí sú paralyzovaní (ochrnutí) od pása nadol. Prakticky to znamená to, že ľudia postihnutí paraplégiou nevedia – či skôr nemôžu – ovládať svoje… pokračuj