Knižnice pre Slovensko

Marec nie je len Mesiacom knihy. Každoročne sa v marci koná Týždeň slovenských knižníc, v ktorom si knižnice po celom Slovensku pripravujú pre širokú verejnosť zaujímavé aktivity, podujatia či dni otvorených dverí. Pri tejto príležitosti predstavujeme iniciatívu Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktorej cieľom… pokračuj