Knižnice pre Slovensko

Marec nie je len Mesiacom knihy. Každoročne sa v marci koná Týždeň slovenských knižníc, v ktorom si knižnice po celom Slovensku pripravujú pre širokú verejnosť zaujímavé aktivity, podujatia či dni otvorených dverí.

Programovanie micro:bitov v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

Pri tejto príležitosti predstavujeme iniciatívu Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktorej cieľom je nielen transformácia slovenských knižníc na centrá podpory digitálnej gramotnosti, kreativity či Industry 4.0 zručností.

Otvorené miesta pre všetkých

Knižnice v súčasnosti už neslúžia len ako miesta na uchovávanie a vypožičiavanie fyzických dokumentov. S rozširovaním internetu a digitálnych technológií sa prirodzene transformujú na centrá vzdelávacieho, kultúrneho či komunitného charakteru. Ako otvorené miesta pre širokú verejnosť predstavujú ideálny priestor najmä na neformálne a inovatívne vzdelávanie. Preto sa CVTI SR rozhodlo v tomto smere verejné knižnice podporiť a tak vzniklo konzorcium Knižnice pre Slovensko.

Programovanie Ozobota v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre

Cieľom konzorcia Knižnice pre Slovensko je intenzifikácia využitia knižníc ako miest na získanie všetkých druhov informácií, celoživotného vzdelávania, počítačových a Industry 4.0 zručností, rozvoja kreativity, podpory inovácií a podnikania pre všetky vekové skupiny obyvateľov.
Konzorcium aktuálne združuje 40 knižníc z celého Slovenska a zapojiť sa môže akákoľvek knižnica, ktorá má chuť posunúť svoje služby do online prostredia alebo pripravovať svojich používateľov na výzvy digitálnej éry a 4. priemyselnej revolúcie.

Digitalizácia či celoživotné vzdelávanie

Jednou z významných aktivít konzorcia je digitalizácia, spracovanie, online sprístupnenie a archivácia dokumentov verejných knižníc, ktoré majú často vo svojom fonde tituly s vysokou regionálnou hodnotou pre bádateľov, historikov, novinárov i širokú verejnosť. Samozrejmosťou je aj podpora celoživotného vzdelávania knihovníkov prostredníctvom kurzov, webinárov či workshopov, zapájanie sa do projektov, sprostredkovanie spoluprác a veľa iných aktivít. Napríklad vďaka spolupráci CVTI SR so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vychádza od tohto roku časopis Quark aj vo formáte pre nevidiacich a slabozrakých.

Základy 3D modelovania v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

Tvorivá dielňa a centrum digitálneho vzdelávania

Budovanie kreatívnych dielní vo verejných knižniciach na Slovensku patrí medzi základné ciele konzorcia Knižnice pre Slovensko. V zahraničí je bežnou praxou, že knižnice disponujú priestormi a zariadeniami, kde si môže používateľ vytlačiť výrobok na 3D tlačiarni, využiť rezací ploter či vypožičať si ručné alebo elektrické náradie.
Vďaka skúsenostiam s prevádzkovaním dvoch kreatívnych dielní FabLab CVTI SR aktívne podporuje verejné knižnice v zriaďovaní tvorivých dielní, takzvaných SmartLabov. Tie nie sú zamerané len na služby výrobných technológií a podporu kreativity, ale aj na vzdelávanie v oblasti digitálnej gramotnosti. Vďaka zariadeniam a robotom, ako sú micro:bity, Mboty či Ozoboty sa hravou formou učia základom programovania a algoritmického myslenia deti už od 6 rokov. Knižnica tak v súčasnosti môže úspešne slúžiť aj ako priestor na vzbudzovanie záujmu o programovanie, robotiku, 3D modelovanie či manuálne zručnosti.
Všetky informácie o konzorciu Knižnice pre Slovensko a aktivitách zapojených knižníc nájdete na webe kps.cvtisr.sk.

Text a foto Vedecká knižnica CVTI SR

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 3/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre