EODOPEN – knihy pre všetkých

Knižnice v súčasnosti čelia výzve, ako sa vysporiadať s veľkým množstvom literatúry 20. a 21. storočia, ktorá je obchodne nedostupná, nie je zdigitalizovaná alebo ide o tzv. šedú literatúru. Riešením môže byť projekt EODOPEN. Najmä pri vedeckej a študijnej literatúre, ktorá je kľúčová pre študentov… pokračuj