EODOPEN – knihy pre všetkých

Knižnice v súčasnosti čelia výzve, ako sa vysporiadať s veľkým množstvom literatúry 20. a 21. storočia, ktorá je obchodne nedostupná, nie je zdigitalizovaná alebo ide o tzv. šedú literatúru. Riešením môže byť projekt EODOPEN.

Foto Freepik.com/ijeab

Najmä pri vedeckej a študijnej literatúre, ktorá je kľúčová pre študentov a vedeckovýskumných pracovníkov, je situácia komplikovaná. Jednou z prekážok pri jej sprístupňovaní je aj problém autorských práv a nejasnosti s ich vysporiadaním.

Prístup k nedostupnému

Hlavným cieľom európskeho projektu EODOPEN je sprístupnenie 15 000 digitálne nedostupných diel 20. a 21. storočia pre širokú verejnosť a zlepšenie dostupnosti európskeho kultúrneho dedičstva. Digitalizované knihy budú sprístupnené prostredníctvom digitálnych knižníc jednotlivých projektových partnerov, ale aj spoločného portálu vytvoreného počas realizácie projektu. Všetky digitalizované knihy budú po skončení projektu voľne prístupné vo všetkých krajinách Európskej únie. Zároveň budú sprístupnené v rôznych formátoch s dôrazom na zabezpečenie bezproblémového prístupu pre používateľov mobilných zariadení a zrakovo znevýhodnených. Ambíciou projektu je aj zlepšiť súčasné technologické riešenia, procesy a postup práce prostredníctvom školení pre knižnice a knihovníkov a podieľať sa na vzdelávaní odborných kapacít knižníc, pamäťových a fondových inštitúcií prostredníctvom školení o autorských právach.
V digitálnej knižnici CVTI SR sú aktuálne sprístupnené stovky dokumentov. Do projektu sa zapojili mnohé významné vedecké, vzdelávacie a kultúrne inštitúcie z celého Slovenska a ostávame otvorení ďalším spoluprácam. Teší nás, že autori svoje diela verejne vyhlásili za voľné, bez nároku na odmenu. Mnohí vedci vidia pridanú hodnotu, príležitosť a prestíž, že sa ich obsah zdigitalizuje a bude verejne prístupný. Často sú to totiž diela, ktoré vyšli v nízkych nákladoch a už teraz sú nedostatkové.

O projekte

Projekt EODOPEN (eBooks-On-DemandNetwork Opening Publications for European Netizens) je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa a podprogramu Kultúra. Cieľom projektu je priame zapojenie občanov do procesu výberu kníh na digitalizáciu, a to na národnej, regionálnej a komunitnej úrovni. Na digitalizáciu sa budú vyberať dokumenty z 20. a 21. storočia. Partnermi projektu sú inštitúcie z Rakúska, Estónska, Česka, Poľska, Slovenska, Nemecka, Portugalska, Maďarska, Švédska, Slovinska a Litvy. Celkový rozpočet projektu je približne 4 milióny eur.
Viac informácií o projekte nájdete na: eodopen.eu a nvk.cvtisr.sk/projekty/eodopen.
Všetky doposiaľ zdigitalizované dokumenty v CVTI SR sú voľne dostupné na: digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/virtualna-studovna-eodopen.

V bohatej zbierke projektu EODOPEN si každý čitateľ nájde témy a oblasti, ktoré ho zaujímajú – od prírodných a aplikovaných vied až po beletriu a voľnočasovú literatúru. Pre inšpiráciu vám odporúčame tri zaujímavé tituly:

Je Valentín novodobý komerčný sviatok alebo jeho korene siahajú hlbšie? Oboznámte sa s odborným pohľadom na vznik a vývoj sviatku zamilovaných v Európe a USA, ako aj rôznorodými spôsobmi jeho slávenia. Jednotlivé kapitoly sú popretkávané dobovými ilustráciami, pohľadnicami a fotografiami.
tinyurl.com/EODOPEN1

 

Ucelený etnologický pohľad na fenomén tradičnej regionálnej výživy obyvateľstva Slovenska. Publikácia pútavo prepája históriu regiónov s kulinárnou kultúrou a popisom tradičných miestnych jedál.
tinyurl.com/EODOPEN2

 

 

Polarizovaná spoločnosť, rôznorodosť Bratislavčanov a rozmanité režimy. Čo všetko si Bratislava zažila a ako tieto roky obyvatelia mesta prežívali, približuje publikácia od etnológa Petra Salnera. Text je doplnený dobovými čiernobielymi fotografiami.
tinyurl.com/EODOPEN3

 

 

Kontakt:
Mgr. Tomáš Fiala, tomas.fiala@cvtisr.sk
Mgr. Zuzana Randáková, zuzana.randakova@cvtisr.sk
Tel.: 02/22 20 01 34

Odbor knižnično-informačných služieb
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava, SR

Vedecká knižnica CVTI SR


 

 

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 2/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.