Na hraniciach našej Galaxie

Fosfor je spolu s dusíkom, uhlíkom, vodíkom, kyslíkom a sírou jedným zo šiestich základných prvkov pre život na Zemi. Dosiaľ ako jediný z nich v najvzdialenejších častiach našej Galaxie chýbal. Astronómovia z Arizonskej univerzity v Tucsone zamerali rádioteleskopy na prachový oblak plynu na okraji Mliečnej… pokračuj

Cesta za fosforom

Chemický prvok fosfor je súčasťou našej DNA aj bunkových membrán. Je teda významnou zložkou života, ako ho poznáme. Akým spôsobom sa dostal na ranú Zem, je tak trochu záhada. Astronómom sa však teraz vďaka výkonu rádioteleskopu ALMA a údajom z kometárnej sondy Európskej kozmickej agentúry… pokračuj

Prečo svetielkuje fosfor?

Na začiatok treba povedať niekolko dôležitých informácií o fosfore. Ako tuhá látka sa vyskytuje v rôznych formách (v tzv. alotropických modifikáciách). Najznámejšie sú tri z nich – biely, červený a čierny fosfor. Biely fosfor je veľmi nestabilná forma fosforu. Na vzduchu podlieha oxidácii, pričom môže… pokračuj