Storočné vzplanutie

Novovzniknutá hviezda preletela okolo inej mladej hviezdy a zapríčinila kozmické vzplanutie, ktoré sa začalo takmer pred sto rokmi a trvá doteraz. V roku 1936 začala na našej oblohe vybuchovať slabá hviezda v súhvezdí Orión. Pred vzplanutím ju dokázali zachytiť iba veľké ďalekohľady, po ňom bola… pokračuj