Extrémny pulzar

Vedci objavili pulzar vyžarujúci gama žiarenie s energiou 20 biliónov elektrónvoltov – najenergetickejší pulzar, aký bol kedy pozorovaný. Pulzary sú pozostatky explodovaných hviezd, ktoré vyžarujú svetelné lúče, pričom sa otáčajú až stokrát za sekundu. Keď pulzar rotuje, jeho magnetické pole vytrháva z povrchu nabité častice,… pokračuj

Pátranie po zdrojoch

Vo vesmíre sa odohráva množstvo prírodných procesov, ktoré majú za následok emisiu gama žiarenia dosahujúceho energiu 100 kiloelektrónvoltov a vyššiu. Zemská atmosféra nás jednak chráni pred týmto vysokoenergetickým žiarením, no na druhej strane nám bráni v jeho priamom detegovaní na povrchu Zeme. V našom predchádzajúcom… pokračuj

Neobvyklý gama záblesk

Prekvapivo krátky záblesk gama žiarenia (GRB; Gama-Ray Burst) prinútil astronómov prehodnotiť naše nazeranie na to, čo je dôvodom týchto nebeských katakliziem. Vesmírny gama teleskop Fermi zaznamenal v auguste 2020 jednosekundový záblesk gama žiarenia, označený GRB 200826A. O takýchto zábleskoch sa zvyčajne predpokladá, že vznikajú pri… pokračuj

Vysokoenergetické žiarenie

Gama žiarenie je elektromagnetické žiarenie s extrémne krátkymi vlnovými dĺžkami, vysokými frekvenciami a veľkou energiou. Je emitované pri špeciálnych typoch interakcií a v okolí exotických vesmírnych zdrojov. Detekcia tohto žiarenia vedcom otvára nové výhľady na vesmír. Už odpradávna sa ľudský zrak upieral na nočnú oblohu.… pokračuj