Databáza v holograme

Hologramy slúžiace ako bezpečnostné prvky na kreditných kartách sa vytvárajú pomocou lúčov laserového svetla. Vedci našli spôsob, ako vytvoriť hologramy pomocou previazaných fotónov, ktoré umožňujú mimoriadne bezpečné a husté ukladanie dát. Svetlo sa môže pohybovať rôzne nahor a nadol a zo strany na stranu. Ak… pokračuj

Grafika budúcnosti

Nový laserový systém poskytuje plnofarebné 3D obrazy voľne sa vznášajúce vo vzduchu. Zatiaľ čo hologramy sú obrazy na rovnom povrchu, ktoré sa kvôli odrazu svetla od materiálu javia ako trojdimenzionálne, novovytvorené obrazce skutočne zaberajú 3D priestor. Navyše, nová technika vytvára 3D obrazy, ktoré je, na… pokračuj

Fascinujúci svet laserov

Svetlo je obdivuhodná rozptýlená substancia. Umožňuje nám vidieť okolitý svet a hoci sa nám zdá biele, v skutočnosti je plné farieb. Jeho špecifickým opracovaním sa otvorili nedozierne možnosti, ktoré poznáme ako laserové technológie. Svojou fyzikálnou podstatou je svetlo elektromagnetické žiarenie s vlnovými i časticovými hmotnými… pokračuj