Grafika budúcnosti

Foto youtube

Nový laserový systém poskytuje plnofarebné 3D obrazy voľne sa vznášajúce vo vzduchu. Zatiaľ čo hologramy sú obrazy na rovnom povrchu, ktoré sa kvôli odrazu svetla od materiálu javia ako trojdimenzionálne, novovytvorené obrazce skutočne zaberajú 3D priestor. Navyše, nová technika vytvára 3D obrazy, ktoré je, na rozdiel od hologramov, vidieť takmer z každého uhla. Tento systém funguje na základe zachytenia častice celulózy v lúči temer neviditeľného laserového svetla. Laser opakovane posúva časticu po špecifickej dráhe vzduchom, napríklad v tvare vývrtky alebo obrysu motýľa. V každom bode dráhy častice ju iný laser osvetľuje červeným, zeleným alebo modrým svetlom, ktoré častica rozptyľuje na všetky strany. To vytvára obrazový pixel viditeľný zo všetkých strán. Častica totiž sviští vzduchom tak rýchlo a opakuje rovnakú dráhu stále dokola, takže všetky pixely sa rozmažú, čo vytvorí dojem statického obrazu vznášajúceho sa vo vzduchu. Daniel Smalley z Univerzity Brighama Younga v Prove, Utah, a jeho kolegovia použili túto metódu na vytvorenie grafiky vo veľkosti poštovej známky. Pretože technológia kreslí obraz jedinou časticou, výskumníci mohli vytvoriť iba malé obrazce vrátane obrazu Zeme s vysokým rozlíšením s centimetrovým priemerom. Na vytvorenie väčších obrazcov by vedci museli vylepšiť svoj prototyp tak, aby obraz vytvárali viaceré častice. Voľne sa vznášajúce obrazy by mohli pomôcť lekárom nacvičiť si operáciu ešte pred jej začiatkom. Táto technológia by sa tiež mohla použiť na fyzickú terapiu alebo na zlepšenie atletického výkonu. A keďže sa obrazy dajú neustále aktualizovať údajmi v reálnom čase, takéto 3D obrazy by mohli poskytnúť letovým dispečerom dynamické mapy lietadiel vo vzduchu, alebo pomôcť výskumníkom sledovať satelity, aby sa uistili, že sa nezrazia.

Video
Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 03/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.