Čistenie inteligentnou hrdzou

Inteligentná hrdza by raz mohla pomôcť vytiahnuť znečisťujúce látky z vodných tokov. Výskumníci doplnili častice oxidov železa, známych ako hrdza, lepkavými molekulami, ktoré sa zachytávajú na estrogén a podobné hormóny vo vzorkách vody. Magnet potom dokáže z vody odstrániť častice aj zachytené znečisťujúce látky, uviedol… pokračuj