Čistenie inteligentnou hrdzou

Nanočastice oxidov železa potiahnuté molekulami kyseliny fosforitej zachytávajúce estrogén zo vzoriek vody, ilustrácia Dustin Vivod, Dirk Zahn/Computer Chemistry Center/Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Inteligentná hrdza by raz mohla pomôcť vytiahnuť znečisťujúce látky z vodných tokov. Výskumníci doplnili častice oxidov železa, známych ako hrdza, lepkavými molekulami, ktoré sa zachytávajú na estrogén a podobné hormóny vo vzorkách vody. Magnet potom dokáže z vody odstrániť častice aj zachytené znečisťujúce látky, uviedol materiálový vedec Lukas Müller z Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg v Nemecku. Nová technológia by mohla obmedziť škodlivé účinky nadbytočného estrogénu na prostredie vo vodných tokoch.
L. Müller a jeho kolega Marcus Halik využili svoje skúsenosti s navrhovaním nanočastíc oxidov železa, ktoré dokážu zachytiť iné druhy znečisťujúcich látok, ako sú ropa alebo herbicídy. Malé jadrá oxidov železa majú priemer asi 10 nanometrov. Každé jadro je pokryté molekulami kyseliny fosforitej, ktoré sa správajú ako lepkavé vlasy a zachytávajú znečisťujúce látky. Nová verzia nanočastíc je zameraná na estrogén, ktorý môže mať škodlivé chronické účinky na vodné organizmy, ako napríklad vyšší výskyt rakoviny alebo reprodukčných problémov. Inteligentná hrdza odstránila veľkú časť estrogénu z malých vzoriek vody v laboratóriu. Ďalším krokom bude otestovať ju na vzorkách zo skutočných vodných tokov.

Zo stránky ScienceNews spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 10/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre