Antidepresíva pred obetovaním

Dve inkské deti určené na rituálne obetovanie pred viac ako 500 rokmi pili upokojujúci odvar. Mladé obete, dievča a chlapec vo veku približne 4 až 8 rokov, pili tekutinu, ktorá ich mala upokojiť či omámiť niekoľko dní alebo týždňov pred tým, ako boli obradne usmrtené… pokračuj

Peru nie sú len Inkovia

Analýzy DNA svedčia, že údajné úsilie Inkov potrestať podmanených Chachapoyov vysťahovaním a násilnou asimiláciou zlyhalo. Alebo to skreslili španielske kroniky. Juhoamerická ríša Inkov, podobne ako aztécka v Strednej Amerike, bola etnicky veľmi rôznorodá. Obe sa doformovali až v storočí pred príchodom Španielov. Conquistadorom v Peru… pokračuj